IBN
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ
............................................................................................................................................................................................................................
Despre revistă
Titlul
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Domenii ştiinţifice
Anul fondării
2000
Fondatori
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tirajul revistei   1200
Limba de publicare
Arhiva electronică disponibilă
06.2000 - 12.2015
Vizualizări    116
Vizitatori unici    15
Acces la textul integral
Acces deschis
Topul autorilor
Colegiul de redacţie
Prezenţa autorilor din străinătate

Numere înregistrate

  2015  (5 din 6)
  2014  (5 din 6)
  2013  (5 din 6)
  2012  (4 din 6)
  2011  (5 din 6)
  2010  (5 din 6)
  2009  (4 din 6)
  2008  (5 din 6)
  2007  (3 din 6)
  2006  (4 din 6)
  2005  (5 din 6)
  2004  (5 din 6)
  2003  (5 din 6)
  2002  (5 din 6)
  2001  (6 din 6)
  2000  (4 din 6)
imagine
pISSN: 1810-6455
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.01.30-2017.12.20)
  • C (2010.12.06-2013.12.31)
  • Fără categorie (2000.01.01-2010.12.05)
Volume înregistrate în IBN: 75
Articole înregistrate în IBN: 1635
Disponibil în IBN pentru perioada: 2000 - 2015

Fiecare număr de revistă este axat pe tratarea mai amplă a unei probleme actuale din domeniul educaţiei:
– Statutul profesorului în societatea contemporană
– Finalităţile educaţionale
– Aspecte ale educaţiei copiilor cu necesităţi speciale
– Politici educaţionale
– Educaţie pentru democraţie
– Statutul tînărului profesor
– Educaţie interculturală
– Educaţie ecologică
– Integrare europeană
– Educaţie pentru mass-media şi comunicare
– Educaţie economică


Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Dinamica numărului de articole pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Numărul 3 (85) / 2014 Descarcă PDF

Conţinutul numărului de revistă

Învăţămîntul – un sistem autogen? 2-5
Cartaleanu Tatiana
Curriculum centrat pe competenţe: orientări de optimizare/dezvoltare continuă 6-10
Guţu Vladimir
Responsabilizare socială prin oferte diversificate de formare 11-14
Goraş-Postică Viorica, Şevciuc Maia
Orientarea integralistă în studiul textului 15-18
Ghicov Adrian
Dictarea: prima carte scrisă a elevului 19-22
Ungureanu Elena
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională Valenţele formative ale studiului integrat al limbii şi literaturii 22-22
Cosovan Olga
Promovarea educaţiei pentru toleranţă în învăţămîntul secundar general 23-28
Hadîrcă Maria, Hadîrcă Adelina
Formarea specialistului competitiv pe piaţa muncii: obiectiv prioritar al sistemului de învăţămînt profesional-tehnic 29-33
Vasiliev Maria
Despre modul de acordare a notelor în cadrul examenelor de absolvire 33-34
Spinei Ion, Spinei Ludmila
English teachers addressing the challenges of the ICT environment 35-37
Branişte Silvia
Rolul educaţiei civice în responsabilizarea socială a elevilor 38-40
Tudosan Ana
Responsabilizarea socială: o cursă fără egal sau vasul din inimă 41-44
Terzi Dana
Responsabilizare ecologică. Aplicaţii pentru disciplina Ştiinţe 45-48
Teleman Angela, Ursu Ludmila
Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei în învăţarea matematicii 48-54
Bezniţchi Lidia, Copăceanu Roman
Cursuri de limba engleză aplicată în domeniul TIC 55-55
Moraru Octombrina
Promovarea imaginii școlii profesionale în cadrul proiectului CONSEPT 55-55
Bezede Rima
Educaţie pentru responsabilizare socială 56-60
Cristea Sorin