IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-10 18:50
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)15
  2020  (4 din 4)54
  2019  (4 din 4)47
  2018  (4 din 4)48
  2017  (4 din 4)41
  2016  (4 din 4)56
  2015  (4 din 4)65
  2014  (4 din 4)45
  2013  (4 din 4)47
  2012  (4 din 4)41
  2011  (4 din 4)39
  2010  (4 din 4)42
  2009  (4 din 4)41
  2008  (4 din 4)41
  2007  (4 din 4)43
  2006  (4 din 4)40
  2005  (1 din 4)10
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole71549855311919322
Volume62863102304
Total77758486314223

Vizualizări   60Descărcări   10

Conţinutul numărului de revistă

Evaluarea delincvenței la adolescenți

3-14

CZU: 159.922.8:343.915

Nicolaescu Eliza, Racu Igor

Педагогические условия формирования основ безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста

15-28

CZU: 373.2:37.04

Листопад А.

Studiul inteligenței emoționale la vârsta preadolescentă

29-36

CZU: 159.922.72/.75

Racu Igor

Технология проектной деятельности детей дошкольного возраста в условиях доу

37-45

CZU: 373.21:37.026

Мардарова И.

Sensul în viață la vârsta a treia. Stadiu de dezvoltare a personalitatii umane

46-53

CZU: 159.923.2(053.9)

Voicu Florin Marius

Copingul la adolescenții delincvenți

54-65

CZU: 159.922.763:343.915

Nicolaescu Eliza

Формирование цифровой компетентности будущих воспитателей детей дошкольного возраста средствами информационно-коммуникационных технологий

66-76

CZU: 371.13:004.9

Листопад Н.

Dezvoltarea personalității la adultul emergent

77-85

CZU: 159.923.2

Lungu Violeta, Racu Igor

Raportul dintre inteligenţa emoţională şi factorii de personalitate a preadolescenților

86-93

CZU: 159.922.7:159.942

Maxim Lorena

Повышение стрессоустойчивости и преодоление эмоционального выгорания у педагогов

94-103

CZU: 159.942.5:371.12

Раку Жанна

Обеспечение интеграции профессиональных дисциплин в процесс подготовки будущих учителей начальной школы к организации трудового обучения учащихся

104-112

CZU: 371.124/.13

Балакирева В.

Importanța factorului autoactualizare în optimizarea comportamentului la adultul emergent

113-118

CZU: 159.923

Lungu Violeta

Bunăstarea psiho-emoțională a adolescenților în contextul noilor realități

119-127

CZU: 159.923.8

Racu Iulia, Melniciuc Galina

Germenii stimulativi ai didactogeniei. Caracterul inadecvat al profesorului

128-137

CZU: 37.015.32

Şleahtiţchi Mihail

RECENZIE la monografia „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral ”, autor: medic neurolog, dr. în psihologie, conf. univ., Aurelia Glavan

138-139

CZU: 159.97:616.831-005.1(048)

Racu Igor