IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   469
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-05 13:24
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)18
  2020  (4 din 4)66
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole64330488013647624110
Volume43360143077
Total68634089416724

Vizualizări   95Descărcări   44

Conţinutul numărului de revistă

Leadership educaţional (II)

3-19

CZU: 37.07

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.01

Patraşcu Dumitru

Mandatul social al abordării holistice/integralizate în învățare

20-27

CZU: 37.013

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.02

Callo Tatiana

Condiţiile sociale, premise definitorii ale contextului învăţării

28-34

CZU: 373.091

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.03

Bâlici Veronica

Unele considerații privind necesitatea reconfigurării procesului de învățare din perspectiva competențelor-cheie

35-40

CZU: 37.091

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.04

Hadîrcă Maria

Смешанное обучение – инновационная возможность эффективного обучения в эпоху цифровизации образования

41-48

CZU: 37.091:004

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.05

Билик Елена

Oportunităţi metodologice de modernizare a predării–învăţării istoriei prin intermediul interactivităţii

49-53

CZU: 37.016:94

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.06

Mihăilă Monica Maria, Petrovschi Nina

Învăţarea sistemică a teoriilor fizice

54-57

CZU: 373.091:53

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.07

Donici Vladimir

Mecanismele de achiziţie a competenţelor matematice în manieră integrată

58-63

CZU: 373.015

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.08

Bărbos (Kiss) Iulia-Cristina

Создание дидактических заданий по математике в MS EXCEL

64-68

CZU: 37.016:[51+004]

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.09

Лознян Александр

Dezvoltarea creativității elevilor în cadrul lecţiilor de geografie

69-74

CZU: 373.015:911

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.10

Ţîlea Viorica

Strategii de formare a competenţei de comunicare, prin valorificarea limbajului paremiologic în învăţământul superior

75-79

CZU: 378.091:811’37

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.12

Herţa Lilia

Dezvoltarea identităţii vocaţionale – premisă-cheie în orientarea elevilor spre viitor

80-84

CZU: 373.015

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.14

Adăscăliţei Cristian

Resorturile didactogeniei. Caracterul inadecvat al cadrului didactic

85-91

CZU: 37.091

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.15

Şleahtiţchi Mihail

Necesitatea predării disciplinei Psihologie în instituţiile de învăţământ profesional tehnic

92-99

CZU: 377.091:159.9

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.16

Rusnac Tatiana

Vulnerabilitatea elevilor la riscurile traficului de fiinţe umane

100-105

CZU: 373.015:343.54

DOI: 10.52387/1811-5470.2021.1.17

Ungureanu Iurie, Vechiu-Gherman Ala, Ungureanu Rodica

Construcţia de crez știinţifc, profesional și managerial

106-112
Vicol Nelu

RECENZIE la monografia „Pedagogia eticii: o reconstrucţie în instituţia e ducaţiei”
elaborată de Alion a PANIŞ, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

113-114
Cuzneţov Larisa

RECENZIE la monografia „Reabilitarea psihosocială a pe rsoanelor post accident vascular cerebral” elaborată de Aurelia GLAVAN, doctor în psihologie, conferențiar universitar

115-116
Bodorin Cornelia