IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-02 17:36
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (4 din 4)66
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6252724181240660995
Volume42334232958
Total66730584115364

Vizualizări   147Descărcări   45

Conţinutul numărului de revistă

OMUL ŞTIINŢEI: profesorul Nicolae BUCUN

3-8
Paladi Oxana

Leadership educaţional (I)

9-21

CZU: 316.46:37.0

DOI: 10.5281/zenodo.4415231

Patraşcu Dumitru

Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic

22-34

CZU: 37.014(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4061472

Crudu Valentin, Ţurcanu Carolina

Educația nonformală: vizualizări referențiale

35-38

CZU: 37.013.77/.78

DOI: 10.5281/zenodo.4061479

Vasilachi Octavian

Model managerial de gestionare eficientă a timpului în instituţia de învăţământ

39-45

CZU: 373.07

DOI: 10.5281/zenodo.4415217

Melnic Natalia

Determinări teoretice şi praxiologice ale manualului digital în procesul educaţional

46-50

CZU: 37.091:004

DOI: 10.5281/zenodo.4415204

Chiriac Tatiana, Russu Aliona

Aspecte metodologice privind educaţia de gen a părinţilor şi cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie

51-54

CZU: 373.2:305

DOI: 10.5281/zenodo.4061764

Duminică Stella

O nouă viziune asupra strategiilor didactice

55-60

CZU: 373.091

DOI: 10.5281/zenodo.4415227

Mihăilă Monica Maria, Petrovschi Nina

Cultivation of psalms in romanian language and literature lessons – an alternative method of educating students’ literary-religious consciousness.

61-68

CZU: 37.017.093:[811.135.1+821.135.1.09]

DOI: 10.5281/zenodo.4415251

Vicol Nelu, Antip Crina Ramona

Repere privind educaţia pentru persoanele vârstnice în România

69-76

CZU: 374.7(498)

DOI: 10.5281/zenodo.4419379

Puşcaşu Violeta

Personalitatea cadrului didactic şi dezideratele socioeducaţionale profesate

77-82

CZU: 37.091

DOI: 10.5281/zenodo.4061770

Isac Ştefania

Psihologia şcolară în Germania, model european de bune practici

83-94

CZU: 37.015.3(430)

DOI: 10.5281/zenodo.4415169

Bucun Nicolae

Incursiuni istorico-psihologice în cercetarea gândirii umane.

95-100

CZU: 159.95

DOI: 10.5281/zenodo.4415186

Cerlat Raisa

Strаtеgii dе аbоrdаrе а соnfliсtului interpersonal şi nivеlul dе есhilibru în fаmilie

101-107

CZU: 316.356.2

DOI: 10.5281/ZENODO.4415247

Russu Inga

Curriculumul pentru domeniul Arte, profilul Muzică: actualitate şi viziuni de perspectivă.

108-114

CZU: 37.091:78

DOI: 10.5281/zenodo.4415237

Pogolşa Lilia, Cotoviţcaia Daniela

Dimensiuni inovative ale Curriculumului naţional la Educaţia Fizică

115-118

CZU: 373.091:796

DOI: 10.5281/zenodo.4415136

Autor Nou

Despre împărţirea figurilor în părţi echivalente

119-122

CZU: 514.1

DOI: 10.5281/zenodo.4415180

Calmuţchi Laurenţiu

Doamna cu suflet de pasăre în zbor. Tatiana CALLO, un model intelectual autentic

123-124
Ghicov Adrian