IBN
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   582
Limba de publicare >
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >
Vizibilitate internațională >

Numere înregistrate

  2017  (3 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (2 din 4)
imagine
pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • Fără categorie (2017.12.21-2018.06.21)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2017
Volume înregistrate în IBN:
29
Total accesări numere:
7301
Total descărcări numere:
55
Articole înregistrate în IBN:
399
Total accesări articole:
70816
Total descărcări articole:
4133
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Dinamica numărului de articole pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Numărul 3 (55) / 2017
Vizualizări   29Vizitatori unici   16

Conţinutul numărului de revistă

Modalităţi de colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea pentru asigurarea unui proces educaţional incluziv de calitate

3-6
Cara Angela

Semnificaţia competenţei de cunoaştere ştiinţifică în cadrul procesului educaţional al disciplinelor şcolare: fizică, biologie, chimie

7-11
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila

Modelul pedagogic al mediului şcolar ca factor al educaţiei sociale

12-18
Iuzu Iuliana, Petrovschi Nina

Calitatea în educaţie: definire şi abordare conceptuală

19-22
Ghileţchi Zorina

Socializarea preşcolarilor prin intermediul activităţilor din grădiniţă

23-27
Coman Liliana

Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale”. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 9-10 noiembrie, 2017

28-33
Bucun Nicolae, Marin Mariana

Curriculum  pentru disciplina opţională  Arta comportamentului moral Clasele a V-a – a IX-a

34-43
Solovei Rodica, Boldirescu Sergiu

Etica lui Kant – temelie a educaţiei

44-48
Paniş Aliona

Etica profesională a cadrului didactic: principii şi norme.

49-53
Mihailov Veronica

Repere conceptuale şi metodologice ale curriculumului opţional pentru gimnaziu Arta comportamentului moral

54-57
Solovei Rodica, Boldirescu Sergiu

Evaluarea conducerii auto din perspectiva formării competenţelor

58-63
Buimestru Lilia

Influenţe ale stabilităţii emoţionale în diminuarea stresului profesional şi în prevenirea sindromului Burnout al cadrelor didactice din învăţământul primar

64-73
Bucun Nicolae, Cerlat Raisa

Психологическое направление в системе современной реабилитации постинсультных больных

74-78
Glavan Aurelia

Interesul cognitiv la vârsta preșcolară: repere conceptua

79-85
Pascari Valentina, Moșneaga Nadejda

Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice – premisă în asigurarea calităţii, eficienţei  şi relevanţei procesului educaţional

86-92
Nastas Svetlana, Pisău Aurelia

Percepţii şi opinii ale cadrelor didactice privind  metodologia de asigurare a procesului educaţiei timpurii  în raport cu SÎDC

93-101
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella, Dascal Angela

Perspective şi tendinţe sistemice şi procesuale în educarea/formarea cadrelor didactice şi de conducere

102-106
Isac Ştefania

Formula de determinare a tripletelor pitagoreice

107-108
Russu Elena

 Medalion aniversar: Ion Botgros la 75 de ani

109-110
Hadîrcă Maria

Implicarea familiei–şcolii–comunităţii în asigurarea coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate

111-112
Globu Nelea