IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-18 15:40
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)62
  2019  (2 din 2)62
  2018  (3 din 2)93
  2017  (2 din 2)55
  2016  (2 din 2)58
  2015  (4 din 4)58
  2014  (4 din 4)56
  2013  (4 din 4)51
  2012  (4 din 4)0
  2011  (2 din 4)0
  2010  (3 din 4)0
  2009  (3 din 4)49
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole544219151393641656
Volume351153181272
Total5793344695208

Vizualizări   1846Descărcări   36

Conţinutul numărului de revistă

Serviciile sportive, produs al activităților culturii fizice

7-15

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.01

CZU: 339.1:796.01

Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie

Sport services, product of physical culture activities

16-24

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.01

CZU: 339.1:796.01

Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie

Importanţa dezvoltării psihomotricităţii în ciclul vieţii

25-36

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.02

CZU: 159.9+796.012:612.6

Constantin Iuliana Luminiţa

The importance of the psychomotricity development in the life cycle

37-48

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.02

CZU: 159.9+796.012:612.6

Constantin Iuliana Luminiţa

Formarea competenţelor antreprenoriale la sportivii de performanţă pentru dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova (cadru constatativ)

49-55

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.03

CZU: 796.015:33

Popa Ghenadie, Dorgan Viorel, Amelicichin Ecaterina

Training of entrepreneurial skills for performance sportsmen for the development of the business environment in the Republic of Moldova (ascertaining framework)

56-62

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.03

CZU: 796.015:33

Popa Ghenadie, Dorgan Viorel, Amelicichin Ecaterina

Олимпийское движение как инструмент публичной дипломатии Республики Молдова: проблемы становления и развития

63-71

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.04

CZU: 796.032(478.9)

Попов Антон

The Olympic Movement as a tool for public diplomacy of the Republic of Moldova: problems of formation and development

72-79

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.04

CZU: 796.032(478.9)

Popov Anton

Criterii de evaluare a competențelor profesionale ale studenților în cadrul modulului „Fiziologia umană şi a activităţii motrice”

80-86

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.05

CZU: 371.136+378.1:612

Gîrlea Natalia

Criteria for assessing students' professional competences in the "Human physiology and motor activity" module

87-93

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.05

CZU: 371.136+378.1:612

Gîrlea Natalia

Dependența dintre nivelul dezvoltării capacităților psihomotrice și cel al însușirii procedeelor tehnice din artele marțiale de către studenții militari

94-103

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.06

CZU: 159.9+796.012:796.85+355.233

Mihalache Gheorghe, Jurat Valeriu, Enăchescu Sorin-Valentin

Dependence between the level of psychomotor capacity development and the acquisition of technical martial arts properties by military students

104-112

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.06

CZU: 159.9+796.012:796.85+355.233

Mihalache Gheorghe, Jurat Valeriu, Enăchescu Sorin-Valentin

Непрофессиональное физкультурное образование учителя начальных классов в рамках курса «Молдавские народные подвижные игры»

113-122

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.07

CZU: 373.047:796.2

Самолюк Ольга

Unprofessional physical education of primary school teachers as part of the course "Moldovan national dynamic games"

123-131

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.07

CZU: 373.047:796.2

Samoliuc Olga

Studiu experimental privind manifestarea creativității la rugbiștii începători (10-11 ani) prin Testul Torrance

132-137

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.08

CZU: 159.954:796.333-053.2

Bulai Veaceslav

Experimental study on the manifestation of creativity in beginner rugby (10-11 years) through the Torrance Test

138-143

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.08

CZU: 159.954:796.333-053.2

Bulai Veaceslav

Metodologia aplicării programului de analiză statistică „Data Volley” în cadrul competițiilor sportive de volei

144-152

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.09

CZU: 796.093:311+796.325

Harabagiu Neculai

The methodology of applying the “Data Volley” programme of statistical analysis within volleyball sports competitions

153-161

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.09

CZU: 796.093:311+796.325

Harabagiu Neculai

Aspecte teoretice privind particularitățile de dezvoltare a psihomotricității la copiii de 7-10 ani în cadrul lecțiilor de înot

162-169

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.10

CZU: 159.9+796.012:797.2-053.2

Ninicu Alina , Goncearuc Svetlana

Theoretical aspects regarding the particularities of the development of psychomotrics in children aged 7-10 years during swimming lessons

170-177

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.10

CZU: 159.9+796.012:797.2-053.2

Ninicu Alina , Goncearuc Svetlana

Возрастной аспект становления спортивного мастерства дзюдоистов

178-183

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.11

CZU: 796.8.81:612.6

Манолаки Виктор

Age aspect of the judoka sportsmanship training

184-188

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.11

CZU: 796.8.81:612.6

Manolachi Victor

Motivația frecventării lecțiilor de educație fizică de către elevii de 14-15 ani

189-196

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.12

CZU: 37.015.3:373.037.1-053.2

Delipovici Irina

Motivation for attending physical education lessons by 14-15 year-old students

197-204

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.12

CZU: 37.015.3:373.037.1-053.2

Delipovici Irina

Portofoliul - parte componentă a sistemului de evaluare a competenţelor cognitive ale elevilor şi studenților

205-208

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.13

CZU: 371.26:373+378

Nastas Natalia, Filipov Valeriu, Dumitru Răzvan Constantin

Portfolio - component part of the cognitive competences assessment system for pupils and students

209-212

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.13

CZU: 371.26:373+378

Nastas Natalia, Filipov Valeriu, Dumitru Răzvan Constantin

Evaluarea somatoscopică a copiilor de vârstă prepubertară în vederea determinării deficienţelor coloanei vertebrale

213-216

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.14

CZU: 796.015.2:615.825-053.6

Râşneac Boris, Racu Sergiu, Constantinescu Mihai

Somatoscopic evaluation of pre-pubertal children for the purpose of establishing spine deficiencies

217-220

DOI: 10.52449/1857-4114.2020.36-2.14

CZU: 796.015.2:615.825-053.6

Râşneac Boris, Racu Sergiu, Constantinescu Mihai