| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ
............................................................................................................................................................................................................................
Despre revistă
Titlul
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Domenii ştiinţifice
Anul fondării
1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Limba de publicare
Arhiva electronică disponibilă
01.2007 - 08.2017
Descărcări    2
Ultima descărcare din IBN:
2017-07-13 14:39
Vizualizări    195
Acces la textul integral
Acces deschis
Topul autorilor
Colegiul de redacţie
Colaborare internaţională
Prezenţa autorilor din străinătate

Numere înregistrate

  2017  (2 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (2 din 3)
imagine
pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)
  • Fără categorie (2007.01.01-2009.04.29)
Volume înregistrate în IBN: 31
Articole înregistrate în IBN: 732
Disponibil în IBN pentru perioada: 2007 - 2017

Geologie regională şi seismologie. Evoluţia geo- şi ecosistemelor şi elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi resurse naturale.


Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Dinamica numărului de articole pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Numărul 1 (331) / 2017 Descarcă PDF

Conţinutul numărului de revistă

Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. II. Эталоны структурно-функциональных компонентов, формирующих интегральное здоровье. Лекция на пленарном заседании V-го съезда физиологов СНГ и V-ом съезде биохимиков России. 7-15
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Глижин Алёна
Условно-рефлекторная деятельность белых крыс при длительном потреблении биомассы Штамма Streptomyces fradiae CNMN-Aс-11. 16-23
Шептицки Владимир, Березюк Юлия, Бурцева Светлана
Impactul excesului și insuficienței componentelor principale ale raţiei alimentare asupra stării organismului prin prisma Sanocreatologiei (reviul literaturii) 24-31
Poleacova Lilia
Influenţa stimulării electrice a sistemului orexinergic activator al hipotalamusului asupra comportamentului alimentar la şobolanii albi 32-38
Listopadova Liudmila, Baciu Anatolie, Şeptiţchi Vladimir
Influenţa Reglalgului asupra acumulării biomasei şi pigmenţilor fotosintetici în celulele calusului şi agregatelor celulare ale rădăcinii aurii (Rhodiola rosea L.) 39-47
Călugăru-Spătaru Tatiana
Identificarea implicării status-ului apei în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la stresul cauzat de secetă 48-58
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Expresia unor gene în bolile cardiovasculare la copii și adulți 59-65
Duca Maria, Palii Ina, Abduşa Daniela
Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb 66-72
Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Mihnea Nadejda, Coşalîc Cristina, Schin Victoria, Bejan Vasile
Прогнозирование эффективности подбора исходных родительских форм при создании гетерозисных гибридов F1 томата путем определения степени доминирования селекционно-ценных признаков 73-82
Маковей Милания, Ботнарь Василий
Potenţialul adaptiv al speciilor bioindicatoare de peşti în condiţii de poluare antropică persistentă 83-89
Bulat Dumitru
Riscurile populaţionale ale speciei Ciconia ciconia în condiţiile modificărilor antropice şi schimbării climei în Republica Moldova. 90-99
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa, Sochircă Natalia, Buciuceanu Ludmila, Jurminschi Serghei, Crudu Vasile
Численность и распределение иксодовых клещей (Acari: Ixodidae) на территории заповедника “Codrii” 100-104
Морозов Александр
Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială 105-110
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur(Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Efectele nanoparticulelor Fe3O4 asupra parametrilor bioproductivi a levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 111-116
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiriţa Elena, Borisova Tamara
Acţiunea nanoparticulelor de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei 117-123
Sîrbu Tamara, Zop Anna, Guţul Tatiana
Influenţa nanoparticulelor ZnO asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în condiţii de stres alcoolic 124-131
Chiseliţa Natalia
Viabilitatea şi caracterele morfo-culturale a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare în prezenţa extractului de origine cianobacteriană 132-140
Bîrsa Maxim
Schimbările climatice din sudul Repubilicii Moldova (districtul Dunărea – Marea Neagră) 141-144
Nedealcov Maria, Bejan Iurie
Analiza variațională a caracteristicilor scurgerii viiturilor pluviale 145-152
Jeleapov Ana
Indicele de poluare a apei de suprafaţă în baza reglementărilor ce disting cinci clase de calitate 153-161
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Ţurcan Sergiu
Анализ циклических колебаний и пространственно-временной синхронности годовых компонентов водно-теплового баланса Р. Молдова 162-169
Беженару Герман
Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere) 170-175
Furdui Teodor, Duca Gheorghe, Gulea Aurelian, Toderaş Ion, Ciochină Valentina, Cepoi Liliana, Chirilov Alexandru, Codreanu Svetlana, Miscu Vera
Biologi de altădată şi de azi (Portete. Amintiri. Viată ştiinţifică). O carte dăruită de Acad. Prof. Constantin Toma 176-179
Andriescu Ionel