IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-10 23:41
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2022  (1 din 3)14    CZU
 2022  (1 din 3)14    
Nr. 1(188)14CZU
 2021  (3 din 3)58    
Nr. 3(187)19CZU
Nr. 2(186)24CZU
Nr. 1(185)15CZU
 2020  (3 din 3)64    
Nr. 3(184)20CZU
Nr. 2(183)21CZU
Nr. 1(182)23CZU
 2019  (3 din 3)80    
Nr. 3(181)35CZU
Nr. 2(180)22CZU
Nr. 1(179)23CZU
 2018  (3 din 3)70    
Nr. 3(178)19CZU
Nr. 2(177)28CZU
Nr. 1(176)23CZU
 2017  (3 din 3)79    
Nr. 3(175)28CZU
Nr. 2(174)26CZU
Nr. 1(173)25CZU
 2016  (3 din 3)83    
Nr. 3(172)30CZU
Nr. 2(171)24CZU
Nr. 1(170)29CZU
 2015  (3 din 3)85    
Nr. 3(169)29CZU
Nr. 2(168)29CZU
Nr. 1(167)27CZU
 2014  (3 din 3)73    
Nr. 3(166)27CZU
Nr. 2(165)21CZU
Nr. 1(164)25CZU
 2013  (3 din 3)70    
Nr. 3(163)26
Nr. 2(162)23
Nr. 1(161)21
 2012  (3 din 3)64    
Nr. 3(160)20
Nr. 2(159)21
Nr. 1(158)23
 2011  (3 din 3)89    
Nr. 3(157)27
Nr. 2(156)33
Nr. 1(155)29
 2010  (3 din 3)76    
Nr. 3(154)36
Nr. 2(153)20
Nr. 1(152)20
 2009  (3 din 3)65    
Nr. 3(151)23
Nr. 2(150)22
Nr. 1(149)20
 2008  (3 din 3)65    
Nr. 3(148)24
Nr. 2(147)22
Nr. 1(146)19
 2007  (3 din 3)62    
Nr. 3(145)20
Nr. 2(144)22
Nr. 1(143)20
 2006  (2 din 3)51    
Nr. 3(142)27
Nr. 1-2(141)24
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (26.10.2017-26.10.2021)
  • B (27.06.2013-27.06.2017)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole114813186343390156154
Volume48785543287
Total1196139718837188

Vizualizări   3562Descărcări   240

Conţinutul numărului de revistă

Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice 7-24

CZU: 327

Juc Victor
Fundamentarea și diversificarea teoretico-conceptuală a fenomenului războiului hybrid 25-37

CZU: 327

Ungureanu Veaceslav
Геополитические реалии Приднестровского конфликта: акторы и возможные пути решения 38-45

CZU: 323.173(478)+327

Русанду Иoн , Горбатюк Марина
Трансграничное сотрудничество как механизм евроинтеграции стран (на примере еврорегионов „Верхний Прут” и „Нижний Дунай” Республики Молдова) 46-56

CZU: 327.7

Блажко Владимир
Statusul constituțional al cetățeanului în procesul electoral contemporan 57-67

CZU: 342.8(478)

Arseni Alexandru , Rusandu Ion
Relaţia democratizare – modernizare în sistemele politice ale CSI. Specificul Republicii Moldova, Ucrainei și Federaţiei Ruse 68-84

CZU: 321.7(478+477+470)

Saca Victor , Ciobanu Ion
Importanța societății civile și a grupurilor de presiune pentru asigurarea securități proceselor decizionale 85-98

CZU: 316.334.3:321.7

Sprincean Serghei , Becciu Sorin
Sistemul electoral şi numărul efectiv de partide din Republica Moldova 99-114

CZU: [324+329](478)

Sebe Gabriel , Movileanu Viviana
Percepția mass-mediei în procesul de democratizare a societății din Republica Moldova 115-127

CZU: [316.653:659.3/4+32.019.51:654.19](478)

Mocanu Victor , Dumbrăveanu Andrei
Minoritățile etnice în contextul sociocultural din Republica Moldova 128-136

CZU: 316.7:323.15(478)

Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Factorii determinanți ai excluziunii ocupaționale a tinerilor 137-146

CZU: 316.334.22+331.5-053.6

Gagauz Olga , Buciuceanu-Vrabie Mariana , Pahomii Irina
Unele aspecte de perfecţionare a cadrului de drept de protecţie socială a populaţiei în Republica Moldova 147-160

CZU: 349.3:364(478)

Savelieva Galina , Rojco Anatolii
Gândirea social-filosofică a lui Mihail Kogălniceanu între iluminism și romantism 161-172

CZU: [1:316+930.1](498)(092)

Bobână Gheorghe
Качество окружающей среды в системе философских и естественнонаучных понятий 173-189

CZU: 1:502:574

Широканов Дмитрий , Червинский Александр
Perspectiva extinsă asupra sensibilului la Emanuele Coccia  190-200

CZU: 1/14

Perciun Andrei
Perspectivele unui naționalism de factură liberal în statele post-leniniste: preliminariile unei cercetări 201-208

CZU: 321.01(47+57)

Bodean Nicolae
Impactul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene 209-218

CZU: 327(478):061.1EU(4)

Afanas Nicolai
Elemente de fizică într-o logică a socialului (variații din postulatica lui Ștefan Lupașcu) 219-228

CZU: 164

Calaraș Arcadii
Atitudini şi practici ale femeilor privind planificarea familiei şi sănătatea reproductivă 229-239

CZU: 316.356.2+314.5:614.2-055.2

Cristei Aliona
Fenomenul migrației femeilor din Republica Moldova - factorul distructiv al familiei 240-249

CZU: [331.556.4-055.2+314.7](478)

Ursan Oleg
Aspecte etice ale medicalizării stării de frică 250-255

CZU: 159.9:613.8

Șargu Elena
Conceptualizări moderne privind organizațiile internaționale 256-262

CZU: 327.7

Sterpu Vladimir
Preferințele consumatorilor de informație sportive din Republica Moldova 263-269

CZU: 339.138:796:[070+659.4](478)

Ghena Cristian Nicolae
Federalism: condițiile funcționalității 270-273

CZU: 321.01

Sulaiman Rafic
Recenzie: Securitatea umană și bioetica 274-277

CZU: [17:504.05]:32.001

Juc Victor
Recenzie: Etica în fața provocărilor societății postmoderne 278-279

CZU: 17

Ţapoc Vasile