IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-26 12:26
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071625764285501949204
Volume57700553824
Total2164169581932374

Vizualizări   215Descărcări   91

Conţinutul numărului de revistă

„Săptămâna Științei” – o premieră a excelenței dedicată aniversării a 60-a a Academiei de Științe a Moldovei

7-13
Tighineanu Ion

Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2020: politici, impedimente, recomandări de perspectivă. Sinteză

14-27

Raportul privind activitatea Academiei de Știinţe a Moldovei în anul 2020. Sinteză

28-36
Condraticova Liliana

Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire

37-47

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.01

CZU: 001.89(478)

Cuciureanu Gheorghe

Instrumente de verificare a informației false distribuite pe Web

48-52

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.02

CZU: 32.019.51:004

Gorea Adela

Îndepărtarea cefalexinei din soluții apoase utilizând procesul fotocatalitic fenton

53-60

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.03

CZU: 544.526.5:615.2

Mocanu Larisa, Gonţa Maria, Matveevici Vera, Duca Gheorghe, Porubin-Schimbător Veronica

Variabilitatea unor populatii de lupoaie originare din China. Genotiparea și determinarea polimofismului genetic (II)

61-69

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.04

CZU: 581.169:582.952.6

Duca Maria, Bivol Ina, Mutu (Calmîş) Ana, Clapco Steliana, Wang Chao

Impactul pandemiei COVID-19 asupra comportamentului consumatorilor și securității alimentare în Republica Moldova

70-76

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.05

CZU: [616-036.22:578.834+366.1+338.439.6](478)

Gutium Tatiana

Particularitățile utilizării medicamentelor la persoanele de vârstă înaintată și senilă

77-88

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.06

CZU: 616-085-053.9

Ghicavîi Victor

Procedee de monitorizare in situ a metilării genelor în predicția cancerului (Revista literaturii)

89-95

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.07

CZU: 575.1.085:616-006.6

Popescu Victor, Jian Mariana, Malcova Tatiana

Alimentaţia deportaților din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii „Iug” (1949)

96-101

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.08

CZU: 94(478)”1949”

Xenofontov Ion, Prisac Lidia

RSS Moldovenească în atenția jurnaliștilor polonezi (1978–1984)

102-106

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.09

CZU: 94(478)”1978-1984”:070(438)

Tărîţă Marius

Academia – patria noastră științifică (amintiri, sugestii, speranțe la 60 de ani ai AȘM)

107-116

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.10

CZU: 061.12:001.89(478)(091)

Bologa Mircea

Anatol Eremia – „străjer” al toponimiei

117-123

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.11

CZU: 811.135.1’373.21(478)(092)

Hanganu Aurelia

Vladimir Beșleagă’s dream journal (manuscript): introspective views on our own existence

124-132

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.12

CZU: :821.135.1-92(478).09

Ivanov Nadejda

Arta traducerii și inteligența artificială

133-140

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.13

CZU: 81’25+004.8

Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava

Arborele cauzal al didactogeniei. Ramificația SER

141-149

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.14

CZU: 37.015.32+37.091

Şleahtiţchi Mihail

Tendințe și orientări actuale în învățarea limbilor străine

150-153

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.15

CZU: 37.02:81’243

Zagaievschi Corina, Enache Beatrice

Convergențe identitare în tapiseria și pictura Ecaterinei Ajder

154-160

DOI: 10.52673/18570461.21.2-61.16

CZU: [745.52+75.03](478)(092)

Spînu Constantin

O radiografie complexă a evoluției AȘM

161-163
Condraticova Liliana

O sinteză excelentă: istoricul italian Francesco Guida despre România secolului al XX-lea

164-167
Petrencu Anatol

Credința, într-o armonie deplină cu Rațiunea

168-168
Ghidirim Gheorghe, Cereş Victoria, Suman Ala

Comuna Izvoare, evocată de triumviratul academic Capcelea

169-170
Xenofontov Ion

Un creator pe planul spațiului și al timpului. Academicianul Gheorghe MUSTEA la 70 de ani

171-173
Gagim Ion

Exponent emblematic al științei și practicii medicale. Academicianul Eva GUDUMAC la 80 de ani

174-176
Tighineanu Ion, Găină Boris, Palii Ina, Chişlaru Leonid

La interferența chimiei, biotehnologiei și medicinei. Academicianul Aurelian GULEA la 75 de ani

177-178
Gladchi Viorica

Fondatorul școlii științifice de medicină alternativă și complementară. Academicianul Victor LACUSTA la 70 de ani

179-181
Ghidirim Gheorghe, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Şincarenco Irina

O contribuție multilaterală la dezvoltarea științelor agricole. Membrul corespondent Mihail VRONSCHIH la 80 de ani

182-183
Tighineanu Ion, Găină Boris, Boincean Boris, Romanciuc Gabriela