IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-29 21:15
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 4)35
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole52227977394245141212
Volume28463552573
Total55032612811997

Vizualizări   72Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Impactul abordării inter- și transdisciplinare a conținuturilor la biologie și chimie asupra formării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevi

7-21

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.7-21

CZU: 001.2:37.032.5+371.314.6:001

Lozinschi Iulia , Coropceanu Eduard

Formarea competențelor de mediu la elevii claselor a XII-a, cu aplicare în orizontul local al râului Nistru pe sectorul raionului Anenii Noi

22-32

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.22-32

CZU: 371.136:[502+574]:371.214.112+91(282.247.31)

Codreanu Igor , Ioviță Olesea

Modelul pedagogic de formare a competenței matematice a viitorilor învățători de clasele primare

33-40

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.33-40

CZU: 377.8:37+37.042.2:51

Hajdeu Mihaela

Robotica în educația STEAM

41-49

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.41-49

CZU: 004.896:37.016

Vascan Teodora

Применение информационной системы геоэнергетической оценки в образовательно-научной внеаудиторной деятельности студентов

50-56

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.50-56

CZU: 37.016:004+371.212

Марунич Николай , Богданова Виолетта

Rolul interdisciplinarității în formarea competențelor prin activități practico-aplicative la disciplina geografie

57-67

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.57-67

CZU: 001.2:37.042.2+371.388:91

Pătrașcu Alexandra , Bocancea Viorel

Dezvoltarea proceselor cognitive în corelare cu particularitățile de vârstă ale elevilor ca factor determinant în procesul de formare și dezvoltare a competenței investigative

68-74

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.68-74

CZU: 37.015.3+159.922.7

Rotari Natalia

Activități didactice extracurriculare în procesul de predareînvățare- evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS)

75-86

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.75-86

CZU: 37.016:811

Branişte Ludmila

Desfășurarea terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale la adolescenți. Studiu de caz

87-97

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.87-97

CZU: 159.922.8

Calancea Angela

Învățarea transformativă - resursă valorică pentru exersarea gândirii independente a formabililor

98-106

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.98-106

CZU: 37.016:159.955+378.124/.7

Repeșco Gabriela

Model de cultură inovațională a cadrelor didactice

107-113

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.107-113

CZU: 37.013.43:.001.76+371.12

Pîrău Lucia

Manifestări ale agresivității și violenței la vârstă școlară mică

114-123

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.114-123

CZU: [159.922.7+159.9.019.4]:373.3

Balan Corina

Repere teoretice ale formării valorilor morale a adolescenților moderni

124-134

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.124-134

CZU: 159.922.8:37.034

Creţu Liliana

Abordări teoretice în studiul alfabetizării emoționale a elevilor din clasele primare

135-143

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.135-143

CZU: 159.922.7:159.942+371.212

Karabulut-Babenco Cristina

Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale

144-152

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.144-152

CZU: 37.013.43:37.042.2+371.3

Dorobanțu Dina-Roxana

Aspecte teoretice ale asigurării calității educației la nivel local

153-163

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.153-163

CZU: 37:006.015.5-057.17

Popa Violeta

Современные подходы к эмоциональному развитию в российской педагогике

164-176

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.164-176

CZU: 37.013.77:159.942

Паюл Ирина

Patternul educațional al dezvoltării competențelor de comunicare ale elevilor (educația fizică)

177-183

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.177-183

CZU: 37.042.2:316.454.52+372.853

Florea Mihaela