IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-25 22:40
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)17
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50425953187104961194
Volume27440622474
Total53130359311184

Vizualizări   327Descărcări   46

Conţinutul numărului de revistă

Conversația – metodă efectivă și eficientă de instruire a matematicii

7-16

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.7-16

CZU: 371.39:51

Lupu Ilie

Роль информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по физике

17-27

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.17-27

CZU: 373.5.091.33-027.22:004]:53

Давиденко Андрей

Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar

28-44

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.28-44

CZU: 371.26:001.2

Andriţchi Viorica , Stratan Victoria

Evoluția curriculumului la chimie pentru învățământul general din perspectiva formării culturii cercetării elevilor

45-53

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.45-53

CZU: 372:54+001.2:37.091

Coropceanu Eduard , Godoroja Rita

Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară

54-63

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.54-6

CZU: 159.942-057.17

Cojocaru Victoria , Doagă Nadejda

Active learning teaching methods for courses in financial management: case study

64-72

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.64-72

CZU: 371.3:371.21+373.1

JEL: A20, F10, G31.

Buşmachiu Eugenia , Saunders Kent T.

Evaluarea scrisă on-line în clasele primare

73-79

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.73-79

CZU: 371.275:004+373.3

Golubiţchi Silvia

Propuneri de adaptare a conținuturilor curriculare la programele de formare profesională tehnică

80-85

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.80-85

CZU: 371.214.114:377.1

Rusnac-Frăsineanu Magdalena , Vasiliu Ion

Evaluarea la matematică prin intermediul utilizării soft-urilor. Reflecții metodice

86-94

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.86-94

CZU: 371.26:004+51

Zastînceanu Liubov

Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor

95-100

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.95-100

CZU: 371.39+519.677

Brăduleac Iraida

Managementul proiectelor educaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar

101-108

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.101-108

CZU: 006.027+351.712.2.025:37

Cebanu (Slutu) Lilia , Nastasă Anca-Mihaela

Metodologia utilizării parcurgerii în adâncime (DFS) la rezolvarea problemelor informatice de concurs

109-118

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.109-118

CZU: 004.02

Corlat Sergiu , Mehryar-Rad Roxana

Aspectul psihologic al caracteristicilor specifice instruirii matematicii în liceu

119-127

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.119-127

CZU: 372.851+004

Druţa Rodica

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей: теоретические аспекты

128-134

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.128-134

CZU: 376:159.922.7

Желяскова Светлана

Semnificația educației tradiționale la vârsta preșcolară

135-142

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.135-142

CZU: 373.2

Golubiţchi Silvia , Postica Larisa