IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-18 11:02
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)18
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole36276310360735452
Volume19128331323
Total381891434930

Vizualizări   267Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

Formarea culturii practicilor parentale pozitive – componentă esențială a educației pentru familie în contextul pedagogiei postmoderne

7-12

CZU: 372.018.262

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.7-12

Cuzneţov Larisa

Metode euristice și metode de învățare prin descoperire

13-20

CZU: 372.851

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.13-20

Lupu Ilie

Aspecte ale strategiei de proiectare – monitorizare – evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina chimie

21-30

CZU: 372.854

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.21-30

Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard

Despre aspectele teoretice ale dezvoltării competenței de comunicare

31-41

CZU: 372.8004

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.31-41

Braicov Andrei, Popovici Ilona

Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale

42-51

CZU: 37:004

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.42-51

Pisău Aurelia, Achiri Ion

Data Meaning: abordări metodologice moderne de cercetare

52-61

CZU: 004:001.8’1

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.52-61

Apetri Natalia

Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare

62-71

CZU: 373.211.24

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.62-71

Silistraru Nicolae, Bundă Carmen

Aplicarea legilor conservării la rezolvarea problemelor dinamicii corpurilor cu legături

72-80

CZU: 372.853

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.72-80

Cernei Mihai, Calalb Mihai

L’utilisation d’un document vidéo en classe de français langue étrangère (FLE)

81-86

CZU: 372.8811.133.1

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.81-86

Pasdeloup Philippe

Мотивационные векторы при обучении русскому языку на пространстве СНГ (результаты социокультурного исследования-2019)

87-91

CZU: 159.947.5:372.8811.161.1+341.12

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.87-91

Гетьманенко Наталия

Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice

92-100

CZU: 37.07+005

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.92-100

Călin Iuliana

Aspecte ale dezvoltării competențelor lingvistice, pragmatice, culturală și sociolingvistică prin textul autentic

101-107

CZU: 372.881

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.101-107

Burea-Titica Svetlana

Valoarea formativă a curriculumului educației tehnologice privind formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil

108-118

CZU: 37.01:37.035.3

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.108-118

Rotaru Ioana-Corina, Ovcerenco Nadejda

Dezvoltarea și promovarea culturii relațiilor inter-generaționale în cadrul consilierii educaționale a familiei

119-125

CZU: 37.018.1

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.119-125

Calaraş Carolina

Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii

126-134

CZU: 37.034+37.018.1

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.126-134

Munteanu Tamara

Activitatea socio-culturală a muzeului ca element al colaborării cu instituțiile de învățământ

135-140

CZU: 37:069.12

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.135-140

Filipski Tatiana

Repere istorice ale teatrului școlar în România

141-149

CZU: 379.8

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.141-149

Alexandrescu Ion

Педагогические условия формирования этнопедагогической компетентности будущих учителей в Республике Молдова

150-161

CZU: 37.01:39

DOI: 10.36120/2587-3636.v19i1.150-161

Панько Татьяна