IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2023  (2 din 2)35    CZU
 2023  (2 din 2)72    
Nr. 2 35CZU
Nr. 1 37CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 2 27CZU
Nr. 1 27CZU
 2021  (2 din 2)72    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 35CZU
 2020  (2 din 2)77    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 40CZU
 2019  (3 din 2)93    
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 26CZU
 2018  (2 din 2)54    
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 23CZU
 2016  (3 din 3)41    
Nr. 3 13CZU
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 17CZU
 2015  (3 din 3)66    
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 24CZU
Nr. 1 20CZU
 2014  (4 din 3)141    
Nr. Suplim 36CZU
Nr. 3 36CZU
Nr. 2 46CZU
Nr. 1 23CZU
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • B (2022.11.04-2026.11.04)
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole6704295141969865031197
Volume23297951357
Total69345930921055

Vizualizări   125

Conţinutul numărului de revistă

Legea aplicabilă contractelor de achiziții publice 5-9

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.01

CZU: 347.4

Doni Corneliu
Novația ca remediu împotriva clauzelor abuzive din contractele de credit bancar 9-12

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.02

CZU: 347.73/.74

Grozavu Mircea
Fundamentul digitalizarii sistemului juridic in raport cu incluziunea sociala a refugiatilor 12-16

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.03

CZU: 341.215.43

Fuior Artur
Respectarea dreptului la azil pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova 16-20

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.04

CZU: 341.43(478)

Pîrţac Grigore
Particularitățile de punere în aplicare a politicii comunitare de mediu privind asigurarea dreptului la un mediu sănătos 20-28

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.05

CZU: 341.231.14:349.6

Pîrvu Daniela
Felurile competenței generale 28-31

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.06

CZU: 347.95(478)

Prisac Alexandru
Sfera de aplicare a Art.3 și Art.14 în jurisprudența C.E.D.O. în cazul grupurilor vulnerabile 31-37

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.07

CZU: 341.645(4):341.231.14

Spînu Oleg
Interacțiunea dintre actorii economici, stat și societatea civilă în privința ariilor protejate 38-42

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.08

CZU: 349.6

Triboi Mihăiță-Cristinel
Comisia Europeană și procesul de agenda-setting de la nivel european 43-47

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.09

CZU: 341.1

Zaldea Teodora-Elena
Информационные технологии и их воздействие на образовательный процесс осужденных лиц 47-51

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.10

CZU: 343.85

Георгиева Светлана
Отграничение эксцесса исполнителя, от аналогичных уголовно-правовых норм 52-55

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.11

CZU: 343.221

Сары Татьяна
Международные стандарты предоставления юридической помощи жертвам преступлений, и их имплементация в законодательство Республики Молдова 56-60

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.12

CZU: 341.4(478)

Сухов Вадим
Specificul managementului bancar în Republica Moldova 61-64

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.13

CZU: 336.71(478)

Cadocinicov Eugen , Duhlicher Grigore
Responsabilitatea extinsă a producătorului – instrument de dezvoltare sustenabilă a turismului în Republica Moldova 64-67

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.14

CZU: 338.48(478)

Ciobanu Victor
Activitatea economică a întreprinderilor Republicii Moldova în perioada de pandemie 68-71

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.15

CZU: 334.7(478)

Duhlicher Grigore
Forma hibridă de educație– viitor inerent al învățământului superior din Republica Moldova și aport important în dezvoltarea competitivității economice 72-79

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.16

CZU: 378

Gavrilaș Natalia
Rolul investițiilor și strategiilor investiționale în dezvoltarea economiei pe plan national 79-83

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.17

CZU: 330.322:346.543

Lupu Constantin
Implementarea instrumentului de eficientizare a resurselor și producere mai pură pentru întreprinderile verzi din Republica Moldova 83-90

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.18

CZU: 504.06

Popa Viorica
Tendințe ale evoluției prețurilor la resursele energetice în contextul factorilor influenței energiei regenerabile în Republica Moldova 90-94

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.19

CZU: 620.91(478):339

Şargu Lilia , Guzun Sorina
Particulars of using strategic planning models for companies in the Republic of Moldova 94-97

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.20

CZU: 334.7(478)

Kisil Sergey
Innovative activity and economic efficiency of the food industry enterprises of Ukraine 98-107

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.21

CZU: 330.439(477)

Krysanov Dmytro , Tkachenko Kateryna , Varchenko Olga
Turbulence in the development of Ukraine and Russian aggression as a destroyer of the agricultural sector 107-115

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.22

CZU: 338:332.1(477)

Varchenko Olga , Krysanov Dmytro , Tkachenko Kateryna
Возможности современных онлайн-инструментов и подходов, применяемых для менеджмента проектов и эффективной коммуникации при удалённой работе 115-119

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.23

CZU: 334.7:005.8

Кутанина Наталия
Прогнозирование финансово-экономических показателей деятельности предприятий с использованием графиков 120-125

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.24

CZU: 338.27

Пармакли Дмитрий
Оценка типов воспроизводства продукции в сельскохозяйственных организациях 125-132

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.25

CZU: 330.31:658:63

Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Тодорич Людмила
Psihosomatica bolnavului cu cancer 133-137

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.26

CZU: 159.9:616.89

Cojocaru Aurelia , Grama Victoria
Influența controlului parental asupra fenomenului devianței școlare 137-146

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.27

CZU: 37.018:316.6

Cojocaru Aurelia
Stima de sine ca dimensiune fundamentală a managerilor rezilienți 147-152

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.28

CZU: 159.923.2

Creangă (Davidescu) Elena
Anorexia nervoasă la adolescenți 152-155

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.29

CZU: 159.922.8

Diţa Maria
Prerogative psihodeontologice legate de stigma pacienților afectați de tulburări mintale 155-164

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.30

CZU: [614.2:616.89]:17

Dorosevici Alexandr , Roșca Tatiana
Ajustarea instrumentelor psihodiagnostice pentru evaluarea stărilor afective la pacienți 164-168

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.31

CZU: 616.89:159.9

Glavan Aurelia , Bălănuță Tatiana
Stigma obezității între identitate și starea de bine 168-176

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.32

CZU: 316.6

Roșca Tatiana
Procesul de supervizare a pedagogilor din perspectiva dezvoltării gândirii științifice 176-179

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.33

CZU: 37.091

Sanduleac Sergiu
Некоторые психологические аспекты развития интеллектуальных способностей младших школьников в процессе учебной деятельности 179-185

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.34

CZU: 37.015

Томилина Лилиана , Ушнурцева Нина
Recenzie asupra monografiei „ Teoria și metodologia diminuării stresului perceput la sportivii adolescenți ” Autori: GLAVAN Aurelia, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, NICOLESCU Alexandra-Cristina, doctor în psihologie, România, ISBN 978-9975-46-714- 185-186

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-2.35

CZU: 159.922.8

Diţa Maria