IBN
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Limba de publicare >
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >
Vizibilitate internațională >

Numere înregistrate

  2017  (1 din 1)
  2016  (1 din 1)
  2015  (2 din 1)
  2014  (2 din 1)
  2013  (1 din 1)
  2012  (1 din 1)
imagine
pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2017
Volume înregistrate în IBN:
8
Total accesări numere:
2968
Total descărcări numere:
27
Articole înregistrate în IBN:
212
Total accesări articole:
43591
Total descărcări articole:
586
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Dinamica numărului de articole pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Numărul 1 / 2017 Descarcă PDF
Vizualizări   25Vizitatori unici   16

Conţinutul numărului de revistă

Evoluția IMM-urilor din Republica Moldova, în anii 2007-2015, în profil teritorial

7-13
Macari Vadim

Analiza principalilor indicatori ai dezvoltării IMM-urilor din Republica Moldova pe clase de mărime

14-19
Roșu Dorin

Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova.  

20-26
Ciobanu Mihail

Analiza indicatorilor principali ai dezvoltării IMM-urilor agricole

27-33
Cucirevii Vladimir

Analiza indicatorilor investițiilor brute ale sectorului IMM-urilor în anii 2007-2015.  

34-38
Ivanov Svetlana

Evaluarea principalilor indicatori ai ocupării forței de muncă în sfera micului antreprenoriat din Republica Moldova

39-47
Rojco Anatolii, Stremenovscaia Zoia

Preţul de piaţă al terenurilor agricole sub presiunea crizei economico-financiare

49-54
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana

Abordările metodologice de măsurare şi analiză a şomajului în Republica Moldova

56-62
Rojco Anatolii, Ivanov Svetlana

Безработица в Республике Молдова: анализ основных тенденций

63-72
Savelieva Galina, Zaharov Svetlana

Experienţa mondială privind perfecţionarea politicilor de reducere a ocupării informale.  

73-78
Rojco Anatolii, Stremenovscaia Zoia

Incluziunea și integrarea persoanelor cu dizabilități în activitatea economică

79-83
Cotelnic Valentina

Тип домашних хозяйств как фактор неравенства в их благосостоянии

84-88
Vinogradova Valentina