Microalgae – non-traditional sources of nutritients and pigments for functional foods
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
537 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-09 10:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.464.7:664 (1)
Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale pământului (69)
Producerea și consevarea alimentelor solide (189)
SM ISO690:2012
GUREV, Angela; DRAGANCEA, Veronica; HARITONOV, Svetlana. Microalgae – non-traditional sources of nutritients and pigments for functional foods. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 1, pp. 75-98. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3713372
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Microalgae – non-traditional sources of nutritients and pigments for functional foods


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3713372
CZU: 551.464.7:664
Pag. 75-98

Gurev Angela, Dragancea Veronica, Haritonov Svetlana
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2020


Rezumat

The aim of this review is to draw the attention of researchers and technological engineers from the Moldovan food industry towards the potential of microalgae as a non-traditional source of nutrients and biological active substances, such as proteins, essential amino acids, carotenoids, vitamins, polyunsaturated fatty acids ω3, phytosterols, polysaccharides, phenolic acids, microelements, etc., which can be used to increase the nutritional and functional value of conventional foods. The study synthesizes information regarding the profile of biologically active substances obtained from various microalgae species, analyses the nutritional value of microalgae biomass and their field of application. This review focuses on pigments contained in microalgae (carotenoids, chlorophylls and phycobiliproteins), deals with their biological activity and health benefits. It draws attention to the results of the recent research, which proves that microalgae pigments exhibit pronounced antioxidant properties, protect cells from the radiation, capture free radicals and reduce the oxidative stress in the body, prevent cancer, inflammation and cardiovascular diseases, modulate the immune system, prevent the macular degeneration, etc. Review describes in more detail the carotenoids class and elucidates the qualitative and quantitative content of carotenoids in some microalgae. It discusses the areas of use of the pigments accumulated in microalgae and their further application as natural food additives and dyes.

Scopul studiului este de a atrage atenţia cercetătorilor și inginerilor tehnologi din domeniul industriei alimentare asupra microalgeor ca sursa netradiţională de fitonutrienţi și substanţe biologic active cum sunt proteinele, aminoacizii esenţiali, carotenoizii, vitaminele, acizii polinesaturaţi omega ω3, fitosterolii, polizaharidele, acizii fenolici, microelementele, etc., care pot fi aplicaţi pentru sporirea valorii nutriţionale și funcţionale a alimentelor convenţionale. Este sintetizată informaţia din 134 de surse bibliografice referitoare la profilul substanţelor biologic active, obţinute din diferite specii de microalgae, analizată valoarea nutriţională a biomasei de microalgae și domeniile de utilizare ale acestora. Articolul este focusat pe pigmenţii din microalgae (carotenoizi, clorofile și picobiliproteine), evidenţiază activitatea biologică și beneficiile de sănatate ale acestora. Atrage atenţia asupra rezultatelor cercetărilor recente, care demonstrează că pigmenţii din microalgae manifestă proprietăţi antioxidante pronunţate, protejează celulele de radiaţii, capturează radicalii liberi și reduc stresul oxidative din organism, previn cancerul, inflamaţiile și bolile cardiovasculare, modulează sistemul imunitar, previn degenerarea maculară, etc. Este descrisă detaliat clasa carotenoizilor, elucidat conţinutul de carotenoizi în unele microalgae și oportunitatea utilizării pigmenţilor din microalgae în calitate de aditivi și coloranţi alimentari naturali.

Cuvinte-cheie
bioactive compounds, carotenoids, chlorophylls, health benefits, food additives, phycobiliproteins, phytonutrients, xanthophylls.,

substanțe bioactive, carotenoizi, clorofile, beneficii de sănătate, aditivi alimentari, picobiliproteine, fitonutrienţi, xantofile