Формирование морально-этических ценностей при изучении истории древней Греции и древнего Рима на гимназическом уровне
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
291 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 15:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.034:94(37/38) (1)
Educație (9225)
Istoria generală (2773)
SM ISO690:2012
ГЕЦАН, Ирина. Формирование морально-этических ценностей при изучении истории древней Греции и древнего Рима на гимназическом уровне . In: Славянские чтения. 2015, nr. 6(12), pp. 210-227. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 6(12) / 2015 / ISSN 1857-4580

Формирование морально-этических ценностей при изучении истории древней Греции и древнего Рима на гимназическом уровне

Cultivarea valorilor etico-morale în procesul de studiere a istoriei Greciei şi Romei antice destinate nivelului gimnazial

Formation of moral and ethical values when studying history of ancient Greece and ancient Rome at the gymnasia level


CZU: 37.034:94(37/38)
Pag. 210-227

Гецан Ирина
 
Теоретический лицей "Штефан Водэ", Вадул-луй-Водэ
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2020


Rezumat

Статья посвящена исследованию основных форм и этапов развития морально-этических ценностей учащихся. На их основе определена методика изучения истории Древней Греции и Древнего Рима, сформулированы рекомендации по внедрению авторских разработок в учебно - образовательный процесс гимназии.

În articolul sînt cercetate formele şi etapele esenţiale ale evoluţiei valorilor etico-morale a elevilor. În baza rezultatelor acestor cercetări se determină metodica de studiere a istoriei Greciei şi Romei antice şi sînt formulate de către autor, recomandări practice pentru aplicarea lor în procesul instructiv-educativ al ciclului gimnaziali.

Article is devoted to research of the main forms and stages of formation of moral and ethical values of pupils, identifications on their basis and formulations of offers to introduction in uchebno - educational process of a gymnasium of author's development of definition of forms and methods of studying of history of Ancient Greece and Ancient Rome.

Cuvinte-cheie
куррикулум, мораль, этика, нравственность, модель,

curiculum, morală, etică, moralitate, model,

curriculum, morals, ethics, morality, model