Конфликт человека и природы в произведениях Г. Успенского
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
352 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-25 09:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.1-3(478).09 (3)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (276)
SM ISO690:2012
ЗАХАРОВА, Лариса. Конфликт человека и природы в произведениях Г. Успенского. In: Славянские чтения. 2015, nr. 6(12), pp. 146-164. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 6(12) / 2015 / ISSN 1857-4580

Конфликт человека и природы в произведениях Г. Успенского

Conflict of man and nature in works of G.Uspenschi

Opoziţia dintre om şi natură în operele lui Gherasim Uspenski


CZU: 821.161.1-3(478).09
Pag. 146-164

Захарова Лариса
 
Славянский университет Республики Молдова
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2020


Rezumat

В статье рассматривается взаимосвязь и противостояние человека и природы, отображенные в произведениях Герасима Успенского. Предпринята попытка сквозь призму художественного конфликта проанализировать русскоязычную прозу Молдовы (на примере творчества Г.А. Успенского). В статье также затронут вопрос о типологии художественного конфликта.

The article discusses the interrelation and confrontation between man and nature depicted in the works of Gerasim Uspenschi. An attempt was made to analyze Russian-language prose of Moldova through the prism of art conflict. (the case of G.Uspensci’s works). The article also raises the issue of the typology of the artistic conflict.

În acest articol sunt menţionate legătura reciprocă şi opoziţia dintre om şi natură, ce sunt reflectate în operele lui Gherasim Uspenski. Se face încercarea de a analiza proza de expresie rusă (pe exemplul creaţiei lui Gherasim Uspenski) privită prin prisma conflictului artistic. Totodată, în acest articol a fost abordată şi chestiunea cu privire la tipologia conflictului artistic.

Cuvinte-cheie
художественный конфликт, противостояние человека и природы, русскоязычная проза Молдовы, творчество Г. Успенского,

artistic conflict, confrontation between man and nature, the Russian-language prose of Moldova, works of Gerasim Uspenschi,

conflictul artistic, opoziţia dintre om şi natură, proza de expresie rusă din Moldova, creaţia lui Gherasim Uspenski