Cetăţile Moldovei în secolele XVII-XVIII
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
966 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-12 16:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94:728.82(478)"XVI-XVII" (1)
Istoria generală (381)
Arhitectură (377)
SM ISO690:2012
ŞLAPAC, Mariana. Cetăţile Moldovei în secolele XVII-XVIII. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2009, nr. 2(13), pp. 58-61. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Cetăţile Moldovei în secolele XVII-XVIII

CZU: 94:728.82(478)"XVI-XVII"
Pag. 58-61

Şlapac Mariana
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Bastioned fortresses are built on the territory of Moldova beginning with the XVII-th till the end of the XVIII-th century. Among bastioned fortifi cations those who have a nearly regular plane are distinguished: quadrilateral (Zamca, Chisinau, Chilia, Palanca) and in the form of a star (Soroca, Reni), as well as those of irregular plane (Bender, Hotin, Cetatea Alba, Ismail). Among chief-constructors are: turkey engineer Mehmed Tahir, French engineer Kauffer, german engineers Riehter and Kahlenberg, Russian engineers Forster and Harting and others.