Economia cunoaşterii: Unele realităţi şi perspective pentru Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1042 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-20 04:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:338(478) (46)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (879)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1905)
SM ISO690:2012
BELOSTECINIC, Grigore. Economia cunoaşterii: Unele realităţi şi perspective pentru Republica Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2009, nr. 2(13), pp. 34-37. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Economia cunoaşterii: Unele realităţi şi perspective pentru Republica Moldova

CZU: 001.895:338(478)
Pag. 34-37

Belostecinic Grigore
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In the paper are considered some important features of a knowledge-based economy in the context of developing competitivenesss; instruments used by the European Union in the field of innovation which may be useful for the Republic of Moldova; is substantiated the need in building a knowledgebased society in the Republic of Moldova and most important actions necessary to achieve this objective.