Despre unele ecuații diofantiene
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
256 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-02 22:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
511.5 (6)
Teoria numerelor (17)
SM ISO690:2012
ŢARĂLUNGĂ, Boris; NEGRU , Nicoleta. Despre unele ecuații diofantiene. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Seria 21, Vol.2, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chisinau, Republic of Moldova: 2019, pp. 281-286. ISBN 978-9975-3370-3-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Despre unele ecuații diofantiene


CZU: 511.5
Pag. 281-286

Ţarălungă Boris, Negru Nicoleta
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2020


Rezumat

In this paper we study Diophantine equations 7x + 9y = z2,   7x + 19y = z2 and 7x + 29y =z2.