Metode interactive în dezvoltarea atenției și interesului pentru calcul corect, rațional și fluent în contextul curriculumului de matematică pentru învățământul primar
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
349 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-17 07:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3.016.046:51 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1046)
Matematică (1123)
SM ISO690:2012
CÎRLAN, Liliana. Metode interactive în dezvoltarea atenției și interesului pentru calcul corect, rațional și fluent în contextul curriculumului de matematică pentru învățământul primar. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Seria 21, Vol.2, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chisinau, Republic of Moldova: 2019, pp. 190-198. ISBN 978-9975-3370-3-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Metode interactive în dezvoltarea atenției și interesului pentru calcul corect, rațional și fluent în contextul curriculumului de matematică pentru învățământul primar


CZU: 373.3.016.046:51
Pag. 190-198

Cîrlan Liliana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2020


Rezumat

In Mathematics lessons, a component of mathematical competence called calculation ability is developed which takes into account the following aspects: the correct, rational and fluent performance of arithmetical calculations, the presentation of the solution or the method applied in the case of a problem solving, the argumentation choosing a method. Computational capacity is a system of functional and operational features in a union with the skills, knowledge and experience required to apply and optimize the 191 computational processes that generate a fair, rational and fluent calculation.