Cadrul curricular al autoeducației elevului de vârstă școlară mică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
308 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-20 11:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3.041 (3)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1046)
SM ISO690:2012
POPA, Natalia. Cadrul curricular al autoeducației elevului de vârstă școlară mică. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Seria 21, Vol.2, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chisinau, Republic of Moldova: 2019, pp. 166-172. ISBN 978-9975-3370-3-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Cadrul curricular al autoeducației elevului de vârstă școlară mică


CZU: 373.3.041
Pag. 166-172

Popa Natalia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2020


Rezumat

The results of the primary curriculum analysis demonstrate the presence of a curriculum framework for self-education skills in primary school pupils built from two mutually conditioned outlook - disciplinary and transdisciplinary - and cemented by developing selfassessment skills in the context of the EDC paradigm.