Dezvoltarea abilităților metacognitive ale elevilor claselor primare în procesul activității de rezolvare a problemelor de matematică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
351 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-10 06:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3.02:51 (14)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1046)
Matematică (1123)
SM ISO690:2012
DUBINEANSCHI, Tatiana. Dezvoltarea abilităților metacognitive ale elevilor claselor primare în procesul activității de rezolvare a problemelor de matematică. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Seria 21, Vol.2, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chisinau, Republic of Moldova: 2019, pp. 143-154. ISBN 978-9975-3370-3-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Dezvoltarea abilităților metacognitive ale elevilor claselor primare în procesul activității de rezolvare a problemelor de matematică


CZU: 373.3.02:51
Pag. 143-154

Dubineanschi Tatiana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2020


Rezumat

This article discusses the issue of developing metacognitive abilities in primary school pupils during the process of solving math problems. The concept of metacognition and its structure is elucidated, the normative framework for the formation of metacognitive abilities is specified and some specific strategies are briefly described.