Ideea unificării Europei în retrovizorul istoriei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
437 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-03 11:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[008+94](4) (1)
Civilizație. Cultură. Progres (670)
Istoria Europei (317)
SM ISO690:2012
ENCIU, Nicolae; ENCIU, Valentina. Ideea unificării Europei în retrovizorul istoriei. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, pp. 80-94. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.3366983
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Ideea unificării Europei în retrovizorul istoriei

The idea of the unification of Europe in the rearview of history

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3366983
CZU: [008+94](4)

Pag. 80-94

Enciu Nicolae1, Enciu Valentina2
 
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 29 august 2019


Rezumat

Pornind de la considerentul că, înainte de a fi o realitate economică, juridică și politică, Uniunea Europeană actuală se distinge printr-o vastă moștenire istorică și culturală a popoarelor care o compun, precum și a secolelor scurse, articolul de față tratează proiectul unificării europene prin prisma suportului solid al unității tradițiilor religioase, intelectuale și culturale, a modului de viață a națiunilor ce formează, în diversitatea lor, spațiul comun european. Este argumentat faptul că, dincolo de particularitățile și rupturile din cadrul proiectului european, istoria a făurit, dacă nu o conștiință a identității afirmate, cel puțin a făcut să se ajungă la trăsături comune trăite ca atare de numeroși locuitori de pe bătrânul continent.

Starting from the assumption that, before being an economic, legal and political reality, the current European Union is distinguished by its vast historical and cultural heritage of the peoples that make up it, as well as the centuries gone by, this article treats the European unification project through the solid support of the unity of religious, intellectual and cultural traditions, the way of life of the nations that form, in their diversity, the European common space. It is argued that, beyond the peculiarities and ruptures of the European project, history has built up, if not a consciousness of affirmation, at least made it possible to reach common traits lived as such by many inhabitants of the old continent.

Cuvinte-cheie
The idea of the unification of, Europe in the rearview of histor,

Europe, European unification, pan-European movement, historical-cultural heritage, founding fathers of Europe