Saga familiei Rahmaninov și legătura ei cu Alexandr Ziloti
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
482 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-03 15:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1/.2(091)(092) (1)
Muzică (1160)
SM ISO690:2012
DĂNILĂ, Aurelian. Saga familiei Rahmaninov și legătura ei cu Alexandr Ziloti. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, pp. 63-67. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.3366969
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Saga familiei Rahmaninov și legătura ei cu Alexandr Ziloti

The Rahmaninov family saga and its connection with Alexandr Ziloti

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3366969
CZU: 78.071.1/.2(091)(092)

Pag. 63-67

Dănilă Aurelian
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 29 august 2019


Rezumat

Unul din momentele puţin cunoscute se referă la faptul că Ştefan cel Mare ar fi bunicul unuia din muzicienii iluştri ai secolului al XX-lea – Serghei Rahmaninov. Acest lucru îl aflăm din „Datele istorice cu privire la originea nobililor Rahmaninov”, lucrare publicată la Kiev în anul 1895, cu privire la preocupările multor reprezentanți ai familiei Rahmaninov, care au activat, în special, în sfera ştiinţei militare, literaturii şi muzicii. De familia Rahmaninov este legat și numele marelui interpret și pedagog Alexandr Ziloti, la rândul său având rădăcini basarabene.

The less known thing that Ştefan cel Mare is a grandfather of one of the greatest musicians of the XX century – Sergey Rachmaninov. We learn from „Historical data on the origin of the nobles Rachmaninov” published in Kiev in 1895 of the occupation of many generations of the Rachmaninov, who worked especially in the fields of Military Science, Literature and Music. Rahmaninov is also associated with the name of the great interpreter and pedagogue Alexandr Ziloti, with Bessarabian roots.

Cuvinte-cheie
Ştefan cel Mare, Rahmaninov, Ziloti, fiu, nepot, muzica, soldați, concert, pianist, complot, Ecaterina,

Stefan cel Mare, Rahmaninov, Ziloti, son, nephew, music, soldiers, concert, pianist, complot, Ecaterina