Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
617 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-07 16:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1(478).09 (164)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1768)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena. Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar”. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, pp. 33-39. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.3366956
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar”

Nicolae Mătcaș: “I am, like Manole, a humble mason”

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3366956
CZU: 821.135.1-1(478).09

Pag. 33-39

Ungureanu Elena
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 29 august 2019


Rezumat

Din cele 4 volume de poezie semnate de Nicolae Mătcaș, apărute în colecția Opera Omnia. Poezie contemporană, Iași: TipoMoldova, 2016, motivul creației se definește cel mai pregnant. Unul din răspunsurile la întrebarea Cum se face poezia? ar fi, în opinia autorului, urcarea „pe umerii giganților”, care au șlefuit-o timp de secole (Francesco Petrarca, William Shakespeare, Mihai Eminescu). În dialogul poetului cu înaintașii, acesta recurge la o practică omniprezentă în limbaj, inclusiv în limbajul poetic, denumită de specialiști „discurs repetat” (cod al intertextualității).

From the 4 volumes of poetry signed by Nicolae Mătcaș, appeared in the Opera Omnia collection. Contemporary poetry, Iasi: TipoMoldova, 2016, the reason for the creation is defined most strongly. One of the answers to the question How is poetry made? it would be, in the author’s opinion, the climb “on the shoulders of the giants”, who have polished it for centuries (Francesco Petrarca, William Shakespeare, Mihai Eminescu). In the dialogue of the poet with the forerunners, he uses a ubiquitous practice in language, including in poetic language, called by specialists “repeated speech” (code of intertextuality).

Cuvinte-cheie
Nicolae Mătcaș, sonet, dialogul textelor, intertext, discurs repetat, adjectio, detractio, immutatio, transmutation,

Nicolae Mătcaș, sonnet, text dialogue, intertext, repeated discourse, adjectio, detractio, immutatio, transmutatio