Metode econometrice complexe de evaluare a presiunilor inflaţioniste în baza activităţii economice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
329 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-31 02:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.4:338.53(478) (1)
Economie matematică (76)
Preț. Formarea prețului. Costuri (81)
SM ISO690:2012
MIJA, Simion. Metode econometrice complexe de evaluare a presiunilor inflaţioniste în baza activităţii economice. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 133-145. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Metode econometrice complexe de evaluare a presiunilor inflaţioniste în baza activităţii economice

Complex Econometric Methods for Evaluation of Inflation Based on Economic Activity


CZU: 330.4:338.53(478)
JEL: C13, C26, C36, C51.
Pag. 133-145

Mija Simion
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

Un aspect tehnic important, în procesul de modelare a politicii monetare orientate spre stabilitatea prețurilor, este cuprins de tehnicile econometrice utilizate pentru estimarea variabilelor neobservabile. Acest ansamblu de estimări, sporesc capacitatea de evaluare a condițiilor monetare, a presiunilor inflaționiste sectoriale, în special a presiunilor inflaționiste din partea activității economice. Metodele econometrice aplicate, în literatura de specialitate, sunt considerate drept metode alternative de estimare, cu rezultat operativ, în vederea fundamentării estimărilor variabilelor neobservabile. În condițiile actuale, când varietatea și accesul la date este omniprezent, factorul complementar este măiestria aplicării metodelor econometrice ce sporește substanțial abilitatea de a extrage din ele valoare adăugată.

An important technical aspect in the modelling process of the monetary policy oriented towards price stability includes econometric technics used for estimating the unobservable variables. These estimations increase the capacity of assessing the monetary conditions, the sectorial inflationary pressures, namely the inflationary pressures from the economic activity. The applied the econometric methods are considered in specialised literature as alternative estimating methods with operative result in order to provide a basis for the estimation of unobservable variables. In the current conditionsб where the variety and access to data is omnipresent, the complementary factor is the skill to apply the econometric methods that increase significantly the ability for extracting their added value.

Cuvinte-cheie
presiune inflaționistă, stabilitatea prețurilor, model econometric, filtrul kalman, deviație PIB, filtrul Hodrick-Prescott,

inflationist pressure, price stability, econometric model, Kalman filter, output gap, Hoddrick-Prescott filter