Unele aspecte și metode noi privind amortizarea imobilizărilor corporale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
330 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-27 01:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
657.372.3:658.152(478) (1)
Contabilitate (372)
Forme de întreprinderi. Finanțare (225)
SM ISO690:2012
POPOVICI, Mihai. Unele aspecte și metode noi privind amortizarea imobilizărilor corporale. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 79-88. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Unele aspecte și metode noi privind amortizarea imobilizărilor corporale

Some Aspects and New Methods Regarding the Depreciation of Tangible Assets


CZU: 657.372.3:658.152(478)
JEL: M-41.
Pag. 79-88

Popovici Mihai
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

Amortizarea este un element important din ciclul de viață al unei imobilizări corporale amortizabile. Amortizarea reprezintă echivalentul valoric al degradării acestor imobilizări, ca rezultat al exploatării lor, al factorilor nocivi, al progresului științific etc. Totodată, prin amortizare, investițiile în imobilizările amortizabile se materializează în produsele și serviciile pe care le oferă entitatea. În acest articol, sunt cercetate unele aspecte referitoare la diferite metode de amortizare, neacceptate, deocamdată, în legislația contabilă autohtonă, probleme ce țin de stabilirea duratei de utilizare, a valorii reziduale, precum și schimbarea metodei de amortizare în decursul exploatării imobilizărilor, utilizându-se normele standardelor naționale și internaționale de contabilitate, precum și opiniile unor autori autohtoni și străini.

Depreciation is an important element of the life cycle of a depreciable tangible asset. Depreciation is the equivalent value of the degradation of these fixed assets as a result of their exploitation, harmful factors, scientific progress, etc. At the same time, through depreciation, investments in depreciable fixed assets materialize in the products and services that the entity renders. This article examines some aspects of different depreciation methods, nonacceptable in the indigenous accounting legislation, the problems related to the establishment of its useful life, the residual value and the changes in the depreciation method during the exploitation period of the fixed assets by using the rules of the national and international accounting standards, as well as the opinions of some local and foreign authors.

Cuvinte-cheie
imobilizări corporale, amortizare, mijloace fixe, durată de utilizare, valoare reziduală,

tangible assets, dépréciation, Fixed assets, useful life, residual value