Dimensiunile dezvoltării durabile şi modul de abordare în spaţiul rural
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
366 25
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-18 20:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.03:338(478) (1)
Știința mediului înconjurător (514)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1905)
SM ISO690:2012
GRINCIUC, Liliana. Dimensiunile dezvoltării durabile şi modul de abordare în spaţiul rural. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 66-78. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Dimensiunile dezvoltării durabile şi modul de abordare în spaţiul rural

Dimensions of Sustainable Development and the Way of Approach in Rural Area


CZU: 504.03:338(478)
JEL: M1, O16, Q01.
Pag. 66-78

Grinciuc Liliana
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

În prezent, calitatea mediului înconjurător constituie una dintre cele mai stringente probleme globale ale omenirii, deoarece nu se raportează numai la conservarea cadrului natural, ci și la supraviețuirea speciei umane. Dezechilibrul tot mai accentuat al raportului dintre economie și mediu impulsionează la regândirea relațiilor dintre activitatea economică și mediul înconjurător, formarea conștiinței ecologice și schimbarea atitudinii față de natură. Anume, criza ecologică mondială, din 1929-1933, a constituit punctul de pornire al conceptului de dezvoltare durabilă. Ideea, care stă la baza acestui concept, constă în asigurarea unei calități mai bune a vieţii pentru toți locuitorii planetei, atât pentru generaţia prezentă, cât şi pentru generaţiile viitoare, ajungând ca, în zilele noastre, dezvoltarea durabilă să reprezinte noul drum al umanităţii.

The quality of the environment is today one of the most pressing global problems of the mankind, because it is not only about the preservation of the natural environment but also about the survival of the human species. The increasing imbalance in the relationship between the economy and the environment, urges the rethinking of the relations between the economic activity and the environment, the formation of ecological consciousness and the change of attitude towards nature. Namely the global ecological crisis of 1929-1933 was the starting point for the concept of sustainable development. The idea underlying this concept is to ensure a better quality of life for all the inhabitants of the planet, both for the present generation and for the future generation. So today, sustainable development represents the new path of humanity.

Cuvinte-cheie
dezvoltare durabilă, dezvoltare rurală durabilă, generaţie, calitate, criză ecologică, natură,

sustainable development, sustainable rural development, generation, Quality, ecological crisis, nature