Strategii de marketing specifice poziţionării produselor pe piaţă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
429 22
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-14 17:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.138:339.13 (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (482)
SM ISO690:2012
ARICOVA, Liubov. Strategii de marketing specifice poziţionării produselor pe piaţă. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 44-52. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Strategii de marketing specifice poziţionării produselor pe piaţă

Marketing Strategies Specific to Product Positioning on the Market


CZU: 339.138:339.13
JEL: M30, M31, M39.
Pag. 44-52

Aricova Liubov
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

Actualitatea acestui articol reiese din utilizarea, pe scară largă, a realizărilor din marketing, care sporesc importanța strategiei de poziționare pentru activitatea eficientă a companiei în condițiile unei concurențe în creștere. Scopul studiului constă în analiza și clasificarea strategiilor de poziționare a produselor, studierea diferitelor abordări și opinii ale oamenilor de știință din țară și de peste hotare privind clasificarea strategiilor de poziționare, identificarea alternativelor strategice în alegerea unei strategii. Concluziile trase relevă faptul că clasificarea propusă a strategiei de poziționare a produselor va contribui la dezvoltarea și selectarea eficientă a strategiei de funcționare a întreprinderilor autohtone pe piață.

The relevance of this article is due to the wide use of achievements in marketing, which lead to an increase in the importance of the positioning strategy for an effective work of the company in the conditions of increased competetion. The purpose of the study is the analysis and classification of product positioning strategies, consideration of various approaches and opinions of domestic and foreign scientists to the classification of positioning strategies, identification of strategic alternatives when choosing a strategy. The driven conclusion proves that the proposed classification of the product positioning strategy will contribute to the effective development and selection of the functioning strategy of domestic enterprises in the market.

Cuvinte-cheie
marketing, strategie, poziţionare, clasificare, concurenţă,

marketing, strategy, positioning, classification, Competition