Perfecţionarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
370 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-27 00:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.564.2(478) (1)
Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat (85)
SM ISO690:2012
BELOBROV, Angela; GÎRDEA, Dumitru. Perfecţionarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale. In: Economica. 2019, nr. 1(107), pp. 107-115. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136

Perfecţionarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale

Improving the Granting Process of Fiscal State aid in the Form of Fiscal Facilities


CZU: 336.564.2(478)
JEL: G18, G38.
Pag. 107-115

Belobrov Angela1, Gîrdea Dumitru2
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2019


Rezumat

Scopul articolului constă în examinarea subiectului privind acordarea ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale și modul în care procesul de acordare a acestor măsuri de sprijin poate fi îmbunătățit respectând principiul de utilizare rațională și eficientă a resurselor statului.Dat fiind faptul că bugetul public național este constituit, în mod semnificativ, din resursele financiare colectate prin impozite și taxe, orice ajutor de stat, sub formă de facilitate fiscală, urmează a fi acordat, într-un mod estimat, controlat, monitorizat și evaluat. Perfecționarea procesului de acordare a ajutorului de stat urmează să fie efectuată ca urmare a unor analize economice, fiind justificat în vederea depășirii unui eșec de piață, în mod proporțional cu problema și cu măsuri compensatorii din partea întreprinderilor orientate spre atingerea indicatorilor de performanță, însă, neapărat, într-un mod prudent, astfel, evitându-se denaturarea concurenței efective.

The purpose of the article is to examine the issue of granting state aid in the form of tax incentives and how the process of granting these support measures can be improved by respec-ting the rational and efficient use of state resources. Given that the national public budget is made up significantly from the financial resources collected through taxes and duties, any state aid in the form of a tax break is to be granted in an estimated, controlled, monitored and evaluated manner. Improving the process of granting state aid must be carried out as a result of some economic analysis, being justified in order to overcome a market failure proportionally to the problem and offsetting from enterprises aimed at achieving the performance indicators.

Cuvinte-cheie
facilităţi fiscale, ajutor de stat, armonizare, control, eficienţă.,

fiscal incentives, State aid, harmonization, control, efficiency.