Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de țară
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
328 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-18 10:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.486(478) (1)
Turism (275)
SM ISO690:2012
PLATON, Nicolae. Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de țară. In: Economica. 2019, nr. 1(107), pp. 7-24. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136

Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de țară

Promotion of the Tourism Destination through the Country's Tourism Brand


CZU: 338.486(478)
JEL: M, M16, M31, L83.
Pag. 7-24

Platon Nicolae
 
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2019


Rezumat

În decursul timpului, mărcile comerciale (brandul) au ajuns să fie asociate cu posibilitatea obținerii unui anumit prestigiu, la început doar în cazul produsului promovat, iar apoi chiar și pentru țările de destinație turistică din spatele brandului. Astăzi, brandurile turistice joacă un rol foarte important, fiind asociate, ca simboluri influente, pentru diverse destinații turistice. Capacitatea brandurilor de a transmite rapid mesaje complexe, cu un puternic impact emoțional, dar și abilitatea de a atrage atenția mass-mediei, le transformă în unelte ideale pentru promovare și atragerea turiștilor. Prin acest articol, autorul argumentează necesitatea existenței brandului de țară pentru o destinație turistică, caracterizează beneficiile specifice lui, descrie funcțiile, elementele, structura și componentele acestuia

Over the years, trademarks (brand) have begun to be associated with the possibility of gaining a certain prestige. If at the beginning they were related only to the promoted product, then, over time, they became an identifier even for the brand-related tourism destination countries. Today, tourism brands have a very important role, being associated as influential symbols for various tourism destinations. The ability of brands to make fast-forward transmissions of multilateral messages that have a strong emotional impact, as well as the ability to place in the media’s view, modifies and transforms them into trademarks that are perfect for promoting and attracting tourists. In this article, the author argues the need for the country brand for a tourist destination, characterizes its specific benefits, describes the functions, elements, structure and its components

Cuvinte-cheie
destinaţie turistică, brand, branding de ţară, imaginea de brand, personalitatea brandului, notorietatea brandului, comunicarea integrată de marketing.,

tourism destination, brand, country branding, brand image, brand’s personality, brand’s awareness, integrated marketing communication.