Некоторые итоги исследования «жилых структур» на верхнепалеолитической стоянке Климэуць II в Среднем Поднестровье
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
62 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-27 08:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.3/4(478) (1)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (162)
SM ISO690:2012
КОВАЛЕНКО, Сергей; OBADĂ, Teodor; ДЕМЭЙ, Летисия. Некоторые итоги исследования «жилых структур» на верхнепалеолитической стоянке Климэуць II в Среднем Поднестровье. In: Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), pp. 5-12. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1(14) / 2018 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Некоторые итоги исследования «жилых структур» на верхнепалеолитической стоянке Климэуць II в Среднем Поднестровье

Results of the study of “residential structures” on the Upper Palaeolithic site of Climăuţi II in the Middle Dniester region


CZU: 902/903.3/4(478)
Pag. 5-12

Коваленко Сергей1, Obadă Teodor2, Демэй Летисия3
 
1 Институт культурного наследия АНМ,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Institut de Paléontologie Humaine
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2019


Rezumat

Successful field work at the site Climăuţi IIin 1989 and 2017 allowed to identify the remains of a residential ground construction (complex 1), investigated in its entirety, and a small section of the ring conglomeration of bones, skull and mammoth tusk (complex 2), comparable to the „residential structure”. For the second complex, studied in 2017, data were obtained indicating two levels of occurrence of the finds, which form the proposed socle and socle cover. In addition, the stratigraphy characteristic of the central part of the site is traced, and a collection of stone artifacts from two cultural layers is collected.

Pe parcursul săpăturilor efectuate la stațiunea Climăuți II în anii 1989 și 2017, au fost cercetate integral resturile unei construcții terestre (complexul 1) și un mic sector unde se afla o aglomerație circulară de oase de mamut, inclusiv de la craniu și fildeși (complexul 2), determinat drept o „structură de locuire”. În ceea ce privește al doilea complex, depistat în anul 2017, au fost obținute date care mărturisesc despre două niveluri de poziționare a pieselor, care formează soclul și căptuşeala de consolidare a soclului. Suplimentar a fost descrisă stratigrafia caracteristică pentru partea centrală a stațiunii, a fost colectată o colecție de artefacte litice din nivelul cultural superior.

При проведении раскопок на стоянке Климэуць II в 1989 и 2017 гг. были исследованы остатки жилого на- земного сооружения, изученного целиком (комплекс 1), и небольшого участка кольцеобразного скопления из костей, черепа и бивня мамонта (комплекс 2), определяемого в качестве «жилой структуры». Для второго ком- плекса, выявленного в 2017 г., были получены данные, свидетельствующие о двух уровнях залегания находок, образующих цоколь и цокольную обкладку. Дополнительно была описана стратиграфия, характерная для цен- тральной части стоянки, и собрана коллекция каменных артефактов из верхнего культурного слоя.

Cuvinte-cheie
Moldova, Middle Dniester area, Upper Palaeolithic, Climautsy II site, dwellings, bones of mammoths, lithic industry.,

Moldova, Nistrul Mijlociu, paleoliticul superior, staţiunea Climăuţi II, locuinţe, oase de mamut, inventar litic.,

Молдова, Среднее Приднестровье, верхний палеолит, стоянка Климэуць II, жилища, кости ма- монтов, каменный инвентарь.