Von Tonstiften und Tokens. Betrachtung einer enigmatischen Objektgruppe im Nordpontus
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
55 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-27 18:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.02 (9)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (162)
SM ISO690:2012
UHL, Regina-Anna. Von Tonstiften und Tokens. Betrachtung einer enigmatischen Objektgruppe im Nordpontus. In: Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), pp. 5-12. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(14) / 2018 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Von Tonstiften und Tokens. Betrachtung einer enigmatischen Objektgruppe im Nordpontus

Jetoane şi „creioane” din lut. Consideraţii asupra unui grup de obiecte enigmatice din regiunea nord pontică

Керамические «штифты» и жетоны. Соображения о группе загадочных объектов из Северопонтийского региона


CZU: 902/903.02
Pag. 5-12

Uhl Regina-Anna
 
Deutsches Archäologisches Institut
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2019


Rezumat

Im Verlauf der Ausgrabungen am Tripol’e-CI-zeitlichen Fundplatz Petreni in der nördlichen Moldaurepublik wurden in den Jahren 2011-2015 neben einer Vielzahl an Keramik und aufschlussreichen Baubefunden ebenso Objekte freigelegt, die in der Literatur bisher eher marginal behandelt wurden. Unter anderem handelt sich dabei um kleine, gebrannte Tonobjekte einfacher geometrischer Formen, die gehäuft besonders in Grubenkontexten dokumentiert werden. Exemplarisch sollen jene Artefakte mitsamt Kontext ihres Auffindens in Kürze vorgestellt werden.

Pe parcursul săpăturilor arheologice efectuate în situl atribuit perioadei Tripolie CI de la Petreni, din nordul Republicii Moldova, desfăşurate în anii 2011-2015, pe lângă varietatea ceramicii şi stabilirea procedeelor de construcţie, au fost descoperite un şir de obiecte, care până în prezent au fost tratate superficial în literatura de specialitate. În special, acestea reprezintă obiecte mici din lut ars de forme geometrice simple, care, adesea, sunt descoperite în gropi. Astfel de artefacte, împreună cu contextul descoperirii lor, vor fi prezentate în rândurile ce urmează.

В процессе археологических раскопок на поселении Петрень, относящемуся ко времени Триполье СI (северная часть Республики Молдова), проведенных в 2011-2015 годах, были выявлены выразительные архитектурные остатки и найдено большое количество керамики. Среди керамических находок обращают на себя внимание объекты, которые до сих пор не являлись предметом специального изучения. В частности, это небольшие объекты из обожженной глины, простых геометрических форм, которые часто находились в хозяйственных ямах. Эти артефакты, а также контекст их обнаружения, представлены в данной работе.

Cuvinte-cheie
Tonobjekte, Tonstifte, Tokens.,

obiecte din lut, „creioane” din lut, jetoane.,

глиняные предметы, керамические «штифты», керамические жетоны.