Rădăcinile prezentului. Teatrul Liric din Chișinău
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
127 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-29 14:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.54(478)(091) (1)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (162)
SM ISO690:2012
DĂNILĂ, Aurelian. Rădăcinile prezentului. Teatrul Liric din Chișinău. In: Arta . 2018, nr. 2(AV), pp. 45-49. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Rădăcinile prezentului. Teatrul Liric din Chișinău

The roots of the present. The Lyric Theater in Chisinau


CZU: 792.54(478)(091)
Pag. 45-49

Dănilă Aurelian
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

La 6 august 1918, în capitala Basarabiei a avut loc primul spectacol de operă, „Faust” de Ch. Gounod. Prin cântăreții, dirijorii din acea perioadă s-au transmis „secrete” ale teatrului muzical, valabile și pentru artiștii de azi. Ne-am referit, în special, la interpreții autohtoni, încercând să demonstrăm existența unei verigi între artiștii de ieri și de azi. Spre exemplu tenorul G. Borelli, interpret al rolului titular din opera „Faust”, a fost și pedagog de canto al unor cunoscuți soliști ai Teatrului de Operă și Balet din anii ’60, iar reputatul tenor de azi, M. Muntean, a fost elevul unui alt mare tenor, N. Diducencu, care și-a făcut studiile în clasa de canto a legendarei L. Lipcovscaia. Am urmărit și alte exemple din domeniul vocalului. Ne-am propus și o trecere în revistă a activității regizorilor cu începere de la I. Gorschi, de la Opera Basarabeană, și terminând cu directorii de scenă din zilele noastre. Am încercat să-i amintim și pe dirijorii de operă, constatând că primul a fost M. Bârcă, iar pe A. Samoilă considerându-l unul dintre cei mai profesioniști conducători de orchestră pe care i-a avut vreodată Teatrul Liric din Chișinău.  Am remarcat, totodată, și aportul pe care l-au adus la dezvoltarea teatrului din Chișinău și artiștii invitați spe­cial pentru anumite spectacole.

On August 6, 1918, the first opera performance “Faust” by Ch. Gounod was acted in the capital of Bessarabia. The singers and the conductors of that period have transmitted the “secrets” of the musical theater, which are also valid for today’s artists. In particular, we referr to the local interpreters, trying to prove the existence of a link between the artists of yesterday and today. For example, tenor G. Borelli, the interpreter of the main role in “Faust”, was also a canto pedagogue of some well-known soloists of the Opera and Ballet Theater in the 1960s, and today’s well-known tenor, M. Muntean, was the student of another great tenor, N. Diducencu, who was the disciple in the singing class of legendary L. Lipcovscaia. We have also tracked other examples of the vocal field. We have also planned to make a review of the directors’ activity starting from I. Gorschi, from Basarabian Opera and ending with today’s stage directors. We attempted to bring into memory the conductors of the opera as well, ascertaining that the first one was M. Bârcă, as for A. Samoilă, he is considered to be one of the most professional orchestra conductors ever of the Lyric Theater in Chisinau.  We also noted the contribution they made to the development of the theater in Chisinau and that of the artists invited especially for certain performances.

Cuvinte-cheie
spectacol, dirijor, interpret, operă, teatru, cântăreţ, conservator, regizor, Basarabia, tenor, bariton, soprano., operă, tenor, soprano.,

performance, conductor, performer, theater, singer, conservatoire, director, Bessarabia, baritone