Starea actuală și oportunități de dezvoltare a sectorului de fructe moi în RM
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
469 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-23 18:13
SM ISO690:2012
ZBANCĂ, Andrei; BALTAG, Grigore. Starea actuală și oportunități de dezvoltare a sectorului de fructe moi în RM. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Ed. a 13-a/Vol. 1, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 242-248. ISBN 978-9975-3202-8-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1, 2018
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 11-12 octombrie 2018

Starea actuală și oportunități de dezvoltare a sectorului de fructe moi în RM


JEL: Q120
Pag. 242-248

Zbancă Andrei, Baltag Grigore
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2018


Rezumat

Dezvoltarea sectorului horticol din Republica Moldova este o cale practică de modernizare şi diversificare a agriculturii şi, totodată, o sursă de venituri în spaţiul rural. Fermierii autohtoni nu au acces la informații economice (analize, studii relevante marketing) privind sectorul agricol de valoare înaltă şi întâmpină probleme la selectarea corectă a culturilor pentru cultivare în propria exploataţie. Scopul cercetării constă în elaborarea bugetelor şi analiza economică comparativă a cultivării arbuștilor fructiferi și căpșunului. Rezultatul cercetărilor este crearea unui suport economic informaţional referitor la cele mai importante culturi bacifere, ceea ce ar permite fermierilor mici să selecteze corect culturile în baza indicilor economici şi să investească argumentat resursele financiare. Rezultatul cercetărilor sunt actuale pentru toţi actorii ce au tangenţă cu sectorul arbuștilor fructiferi și căpșunului, care sunt interesați pentru dezvoltarea lui atât din partea antreprenorilor, cât şi a donatorilor (finanțatorilor) din extern.

The development of the horticultural sector in the Republic of Moldova is a practical way of modernizing and diversifying agriculture and, at the same time, a source of income in rural areas. Domestic farmers do not have access to economic information (analyzes, relevant marketing studies) on the high value agricultural sector and have problems in properly selecting crops for cultivation on their own holding. The aim of the research is to elaborate budgets and comparative economic analysis of the cultivation of fruit and strawberry shrubs. The result of the research is the creation of an informational economic support for the most important bacallious crops, which would allow small farmers to properly select crops on the basis of economic indices and to invest financially. The result of the research is current for all actors who are tangled with the fruit and strawberry sector, who are interested in its development both from entrepreneurs and external donors (financiers).

Cuvinte-cheie
sector horticol, valoarea înaltă, elaborare bugete, recolta globală, plantații multianule,

subvenţii, lanţ valoric