Rolul răspunderii juridice în prevenirea și contracararea confuziei ca act de concurență neloială
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
667 29
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-16 13:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.137.27 (5)
Probleme generale ale comerțului. Piața (557)
SM ISO690:2012
GORINCIOI, Cornelia. Rolul răspunderii juridice în prevenirea și contracararea confuziei ca act de concurență neloială. In: Intellectus. 2018, nr. 3, pp. 12-19. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Rolul răspunderii juridice în prevenirea și contracararea confuziei ca act de concurență neloială

The Role of Legal Liability in Preventing and Counteracting Confusion as an Act of Unfair Competition

CZU: 339.137.27

Pag. 12-19

Gorincioi Cornelia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 octombrie 2018


Rezumat

În articol sunt expuse aspectele răspunderii juridice pentru crearea confuziei, precum și rolul răspunderii juridice in prevenirea și contracararea acesteia. Identificand o serie de lacune care permit eschivarea de la răspunderea concurentului prin acțiuni nelegale, autorul vine cu o propunere de imbunătățire a legislației in vigoare

The article sets forth the aspects of legal liability for creating confusion and the role of legal liability in preventing and counteracting thereof. And also, by identifying some of the gaps that can allow a competitor to avoid liability for less conscientious actions, the author suggests improving the current legislation

Статья излагает вопросы юридической ответственности за создание смешения и отражает роль этой ответственности в её предотвращении и противодействии. А так же, выявив некоторые пробелы, которые могут позволить конкуренту избежать ответственности за менее добросовестные действия, автор предлагает улучшение действующего законодательства.   

Cuvinte-cheie
concurență neloială,

confuzie, copiere ilegală, Consiliul Concurenţei, activității monopoliste, Legea concurenței, legislația antimonopol.