Dimensionarea cantitativ-calitativă a antreprenorilor vârstnici ca persoane social-vulnerabile
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
376 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-05 11:11
SM ISO690:2012
MACARI, Vadim. Dimensionarea cantitativ-calitativă a antreprenorilor vârstnici ca persoane social-vulnerabile. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Ed. a 13-a/Vol. 1, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 150-155. ISBN 978-9975-3202-8-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1, 2018
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 11-12 octombrie 2018

Dimensionarea cantitativ-calitativă a antreprenorilor vârstnici ca persoane social-vulnerabile

Quantitative-qualitative dimension of early entrepreneurs as socio-vulnerable persons


JEL: E24, J21, L26
Pag. 150-155

Macari Vadim
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2018


Rezumat

Motivarea unui număr cât mai mare de categorii de persoane pentru a-și deschide o afacere contribuie în mod esențial la creșterea economică și dezvoltarea economică-socială a R. Moldova. O importanță deosebită în acest sens o are antrenarea largă în activitatea antreprenorială a categoriilor social-vulnerabile ale populaţiei și, în primul rând, a femeilor, tinerilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu dezabilități. Scopul prezentului articol constă în a analiza și evalua amploarea participării în prezent în activitatea antreprenorială a persoanelor vârstnice (care includ lucrători pe cont propriu,patroni și membri ai cooperativelor de producție) în calitate de persoane social-vulnerabile. Metodele principale de cercetare utilizate au fost: studierea surselor scrise și electronice la temă; monografică; cantitativă și calitativă; analiza și sinteza; statistică; tabelară; șirurile dinamice. Principalele rezultate științifice obținute sunt: a) dimensionarea structurii și evoluției cantitativ-calitative a antreprenorilor vârstnici ca persoane social-vulnerabile în anii 2012-2016; b) analiza statutului profesional al acestora, în funcție de 6 nivele de instruire și 7 activități economice, pe grupe de vârstă si sexe.

The motivation of a larger number of categories of people to open a business contributes essentially to the economic growth and the economic and social development of the Republic of Moldova. Of particular importance in this respect is the broad involvement in the entrepreneurial activity of the socially vulnerable categories of the population and, above all, of women, young people, elderly people and people with disabilities. The purpose of this article is to analyze and assess the extent of the current participation in the entrepreneurial activity of older people (including self-employed workers, patrons and members of production cooperatives) as socially vulnerable persons. The main research methods used were: studying the written and electronic sources on the subject; monograph; quantitative and qualitative methods; analysis and synthesis; statistics; table; dynamic strings. The main scientific results obtained are: a) the dimensioning of the structure and the quantitative-qualitative evolution of the elderly entrepreneurs as socially vulnerable persons for the years 2012-2016; b) the analysis of their professional status, according to 6 levels of education and 7 economic activities, by age groups and by sex.

Cuvinte-cheie
persoane social-vulnerabile, statut profesional, lucrători pe cont propriu, patroni, antreprenori, bărbaţi, femei, activităţi economice,

persoanelor vârstnice, nivele de instruire