Specificacitatea utilizării diferitelor metode de contabilitate în unităţile de alimentaţie publică în conformitate cu particularităţile ramurii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
313 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-02 12:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
657:642.03 (1)
Contabilitate (374)
Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei (69)
SM ISO690:2012
HOROZOVA, Valentina. Specificacitatea utilizării diferitelor metode de contabilitate în unităţile de alimentaţie publică în conformitate cu particularităţile ramurii. In: Economica. 2018, nr. 3(105), pp. 99-111. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136

Specificacitatea utilizării diferitelor metode de contabilitate în unităţile de alimentaţie publică în conformitate cu particularităţile ramurii

Specificity of using Different Accounting Methods within Public Catering Enterprises in
Compliance to the Sector Peculiarities


CZU: 657:642.03
JEL: M-41.
Pag. 99-111

Horozova Valentina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 octombrie 2018


Rezumat

Articolul abordează principalele particularități de activitate ale unităților de alimentație publică şi impactul acestora asupra contabilității. Autorul examinează baza normativă și legislativă a acestei ramuri, identifică problemele aferente contabilității unităților de alimentație publică, face propuneri de soluționare a acestor probleme. De asemenea, sunt descrise metodele de calculație a costului produselor, serviciilor și formarea prețurilor de vânzare a produselor și mărfurilor în alimentația publică, avantajele și dezavantajele aplicării fiecărei metode. Prin exemple cifrice, sunt prezentate formulele contabile de calcul al costului producției, serviciilor în unitățile de alimentație publică, folosind atât metoda de comerț, cât și pe cea de producție.

The article covers the main operation peculiarities of public catering enterprises and their impact on accounting procedures. The author reviews the industry regulatory and legislative basis, identifies the issues in accounting for public catering enterprises, and comes up with proposals aimed at issues resolution. The article also describes the methods of calculating the cost of products and services, the sales prices of goods and outputs in the public catering sector, the advantages and disadvantages of each method. The given numerical examples show the accounting formulae used to calculate the cost of products and services in public catering enterprises, applying both the trade method and the production method.

Cuvinte-cheie
alimentaţie publică, mărfuri, preţuri, metodă,

produse, calculație a costurilor.