Reconstituirea fiinţială a personajului literar Isai din romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
447 31
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-11 16:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-31(478).09 (39)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1692)
SM ISO690:2012
IVANOV, Nadejda. Reconstituirea fiinţială a personajului literar Isai din romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă. In: Philologia. 2018, nr. 1-2(295-296), pp. 80-91. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Reconstituirea fiinţială a personajului literar Isai din romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă

The existential reconstitution of the literary character Isai from the novel Zbor frânt by Vladimir Beşleagă

CZU: 821.135.1-31(478).09

Pag. 80-91

Ivanov Nadejda
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 10 mai 2018


Rezumat

În articolul acesta vom examina metamorfozele şi interferenţele ce constituie şi reconstituie Sinele personajului Isai din romanul Zbor frânt. Personajul simbolic parcurge un itinerar al devenirii fiinţiale, descoperind o nouă existenţă datorită forţelor inconştientului colectiv, reprezentate de personajele din amintiri. O semnificaţie aparte o are în roman imaginea fiului, lipsit de atribuţiile trecutului, simbolul vieţii şi al evoluţiei interioare. Copilul îl eliberează de calvarul confruntărilor cu sine însuşi, anulând fracturile fiinţei.

In this article we will examine the metamorphoses and interferences that constitute and reconstitute the Self of the character Isai from the novel Zbor frânt. The symbolic character traverses an itinerary of the existential becoming, discovering a new existence due to the forces of the collective unconscious, represented by the characters from his memories. In the novel, a special significance has the image of the son, who is devoid of the past attributions, the symbol of the life and of inner evolution. The child frees him from the calvary to confront himself, abolishing the being’s fractures.

Cuvinte-cheie
personaj simbolic, copil interior, autorealizare.,

arhetip, Sine