Motivaţia normelor literare la nivel sintactic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
466 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-14 17:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'367'37 (3)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1215)
SM ISO690:2012
BUTUC, Petru. Motivaţia normelor literare la nivel sintactic. In: Philologia. 2018, nr. 1-2(295-296), pp. 37-43. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Motivaţia normelor literare la nivel sintactic

The literary rules motivation on the syntactic level

CZU: 811.135.1'367'37

Pag. 37-43

Butuc Petru
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 9 mai 2018


Rezumat

Normele literare la nivel sintactic, în raport cu normele celorlalte compartimente, nu constituie un sistem de reguli stricte şi rigide, ci doar un cod de cunoştinţe şi competenţe, privind limba sub aspect comunicativ. De aceea, indiciul posedării normelor sintactice literare constă în capacitatea de a construi unităţi comunicativ-informative, în conformitate cu spiritul stilistico-sintactic şi structural-gramatical al limbii, toate având un temei logico-semantic. În sintaxă, normele sunt acte ale intelecţiunii vorbitorului, ce depind de nivelul posedării limbii şi de capacităţile de însuşire a subtilităţilor de exprimare. De intelecţia fiecărui vorbitor în parte depinde reuşita comunicării lui la nivel sintactic, atât în scris, cât şi oral.

The researcher’s interest for the literary norms on the syntactic level is ascending, this domain becoming more topical. From the theoretical point of view, the literary norms are easily assimilated, but, from applicational point of view, there come out only schematic results. The literary norms in syntax, comparing to norms of the other liguistc levels, do not result as a system of strict mathematical rules, but just as a knowledge system of the speaker, considering the spoken language in writting. Therefore, the level of knowledge of the literary syntactic rules come out of the ability to build communicative units according to the structural, grammatical and semantic convention of the language, all of these being a result of logical motivations. These are the aspects raised in the current article.

Cuvinte-cheie
normă sintactică, factor logico-semantic etc.,

mijloace de exprimare, normă literară, variabilitate