Scriitori clasici preocupați de unitățile frazeologice ale limbii române
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
371 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-06 11:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'373.7+821.135.1.09 (2)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1069)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1509)
SM ISO690:2012
SCLIFOS, Valeriu. Scriitori clasici preocupați de unitățile frazeologice ale limbii române. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Ediția 11, 10 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: "Tipocart Print" SRL, 2017, pp. 150-163. ISBN 978-9975-133-85-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11, 2017
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Ediția 11, Chișinău, Moldova, 10 octombrie 2017

Scriitori clasici preocupați de unitățile frazeologice ale limbii române


CZU: 811.135.1'373.7+821.135.1.09
Pag. 150-163

Sclifos Valeriu
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2018


Rezumat

De la mijlocul secolului al XVII-lea, odată cu apariţia Cazaniei lui Varlaam de la 1643, şi până la începutul secolului al XVIII-lea, când este editată Istoria Ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir (1705), cultura românească înregistrează o succesiune de cărturari ai neamului care au utilizat în lucrările lor un bogat şi variat repertoriu de unităţi metaforice: expresii populare, proverbe, zicători fie auzite din gura poporului, fie cunoscute de ei înşişi. Începând cu primele decenii ale secolului al XIX-lea sporeşte vădit interesul pentru culegerea şi utilizarea „formulelor” pline de înţelepciune, folosite în vorbirea populară, de această dată într-un mod mult mai eficace, conştient şi avansat. În articolul de faţă vor fi examinate preocupările unor scriitori clasici români, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ion Slavici, George Coşbuc şi Bogdan Petriceicu Hasdeu, pentru valorificarea unităţilor frazeologice cu specific regional.

Cuvinte-cheie
unitate frazeologică, frazeologism, expresie populară, expresie regională, unitate metaforică, tezaur frazeologic regional, limbaj popular