Epistemele teleologiei educației moderne
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
454 18
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-09 17:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.3 (47)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2363)
SM ISO690:2012
PÂSLARU, Vladimir. Epistemele teleologiei educației moderne. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Ediția 11, 10 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: "Tipocart Print" SRL, 2017, pp. 120-127. ISBN 978-9975-133-85-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11, 2017
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Ediția 11, Chișinău, Moldova, 10 octombrie 2017

Epistemele teleologiei educației moderne


CZU: 37.013.3
Pag. 120-127

Pâslaru Vladimir
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2018


Rezumat

The teleology of education is a new term in pedagogy. Establishing the implicit terminology of this field induces meta-educational and metalinguistic researches. According to the author, any term could be proposed and validated only based on some epistemic research in the field of knowledge and should obligatorily include the relationship phenomenon-thinking-term. Based on this algorithm, the author defines the main terms of teleology of modern education establishing their semantic connections, which generate the structure of teleology.

Cuvinte-cheie
education, ideal, purpose, term, objective, teleology