Descoperiri arheologice aparținând secolelor VIII-X p.Chr. din situl arheologic de la Suceveni-Stoborăni, județul Galați
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
216 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-13 10:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(498)"VII-IX" (1)
Arheologie (549)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1278)
SM ISO690:2012
ADAMESCU, Adrian; MANDACHE, Tudor. Descoperiri arheologice aparținând secolelor VIII-X p.Chr. din situl arheologic de la Suceveni-Stoborăni, județul Galați. In: Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), pp. 141-160. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Descoperiri arheologice aparținând secolelor VIII-X p.Chr. din situl arheologic de la Suceveni-Stoborăni, județul Galați

Archaeological discoveries of the VIIIth-Xth centuries A.D. from Suceveni-Stoborăni site, Galaţi county

Археологические материалы VIII-X вв. из поселения Сучевень-Стоборэнь, жудец Галаць


CZU: 902/903(498)"VII-IX"
Pag. 141-160

Adamescu Adrian, Mandache Tudor
 
Muzeul de Istorie „Paul Păltanea” Galați
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2018


Rezumat

In randurile de mai jos, ne propunem să facem cunoscut publicului interesat o serie de materiale ce pot fi incadrate cronologic in secolele VIII–X p.Chr., descoperiri care se regăsesc in colecția de arheologie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați. Aceste urme ale culturii materiale provin din situl arheologic de la Suceveni-Stoborăni, sit ce a fost cercetat in perioada anilor 1968-1977 de către Ion T. Dragomir și 1988-1990 de Dan Nanu-Basarab. Fără a sta prea mult pe ganduri, Ion T. Dragomir publică o serie de articole, studii, dar și o monografie cu privire la descoperirile din perioada eneolitică, tratand cu superficialitate restul artefactelor. In anul 2010, avand acces la carnetele de șantier și la planurile cercetărilor, ne propuneam să prezentăm rezultatele descoperirilor arheologice ce țineau de prima epocă a fierului. Scopul a fost atins, iar in anul 2011 și in 2014, in revista Peuce, erau publicate două articole cu referire specială la aceste descoperiri. Articolul de față vine să continue efortul de publicare a materialelor și a contextelor arheologice rămase inedite din cadrul cercetărilor realizate in punctul Stoborăni și care fac referire, de această dată, la perioada evului mediu timpuriu.

In the following lines, we intend to present, to the interested public, a range of materials that can be chronologically classified in VIIIth-Xth centuries A.D., discoveries that are a part of the archaeology collection of the “Paul Păltănea” Museum of History from Galați. These traces of material culture come from the archaeological dig undertaken at Suceveni-Stoborăni, a site that was excavated by Ion T. Dragomir, between 1968 and 1977, and, also, by Dan Nanu-Basarab, from 1988 to 1990. After the end of his excavations, Ion T. Dragomir publishes a series of articles, studies and, also, a monograph about the archaeological discoveries from the Eneolithic period, without rigorously describing the rest of the artifacts from other historical periods. In 2010, after we gained access to Ion T. Dragomir’s archaeological field notebooks and plans of the archaeological dig he had undertaken, we aimed to present the results of archaeological discoveries pertaining to the Early Iron Age. The aim was reached, and in the years 2011 and 2014, in the Peuce magazine, two articles were published with specific reference to these findings. The present article strives to continue the effort of publishing inedited materials and archaeological contexts that are part of the archaeological research carried out in the Stoborăni dig site and which refer, at this time, to the Early Middle Ages.

Авторы вводят в научный оборот серию материалов из археологической коллекции Исторического Музея ≪Паул Пэлтэня≫ г. Галаць, которые могут быть датированы VIII-X вв. Эти находки происходят с поселения Сучевень-Стоборэнь, исследованного И.Т. Драгомиром в 1968-1977 гг. и Д. Нану-Басараб в 1988-1990 гг. И.Т. Драгомир опубликовал серию статей и монографию, посвященныe материалам энеолитической эпохи, не уделяя нужного внимания материалам из других археологических культур. В 2010 г., на основании сохранившейся полевой документации, авторы настоящей статьи поставили перед собой цель опубликовать результаты этих раскопок, относящихся к раннежелезному веку. Цель была достигнута, а в 2011 и 2014 гг., в журнале Peuce, вышли еще две статьи, посвященные находкам этого периода. Данная статья является продолжением осуществления поставленной цели и содержит публикацию археологического материала и контекстов из Стоборэнь, относящихся к раннесредневековой эпохе.

Cuvinte-cheie
sud-estul Moldovei, secolele VIII-X.,

râul Prut