Regimul special de impozitare prin prisma experienţei ţărilor CSI
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1037 22
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-21 16:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.225:334.72.012.64(47+57) (1)
Venituri publice (426)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (867)
SM ISO690:2012
TIMUŞ, Angela, UNGUR, Cristina. Regimul special de impozitare prin prisma experienţei ţărilor CSI. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, Ediția 11, Vol.2, pp. 83-89. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Regimul special de impozitare prin prisma experienţei ţărilor CSI

CZU: 336.225:334.72.012.64(47+57)

Pag. 83-89

Timuş Angela, Ungur Cristina
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2018


Rezumat

Stimularea dezvoltării şi susţinerea micilor afaceri este prioritatea reglementatorilor din intreaga lume. Una din metodele de incurajare a procesului de lansare şi dezvoltare a afacerilor este crearea regimurilor fiscale speciale pentru micii intreprinzători. Aceste regimuri nu doar susţin antreprenorii, asigură echitatea şi transparenţa fiscală, dar şi garantează venituri stabile in bugetele de stat. In lucrare sunt analizate regimurile speciale de impunere din cele mai mari ţări ale CSI: Ucraina, Belarus, Federaţia Rusă şi Kazahstan. Sunt prezentate problemele cu care s-au ciocnit aceste state pe parcursul instituirii şi reformării sistemelor fiscale. Totodată, este efectuată analiza comparativă şi sunt prezentate asemănările şi deosebirile dintre sisteme. In rezultat, sunt date recomandări privind perfecţionarea regimurilor speciale de impunere.

The stimulation and support of small business is the priority of regulators worldwide. One way to encourage the process of starting and developing a business is to create special tax regimes for small entrepreneurs. This kind of tax regimes supports entrepreneurs, provides fiscal equity and transparency. At the same time it is a guarantee of stable budget revenues. In this article we analyzed special tax regimes from the biggest CIS countries: Ukraine, Belarus, Russian Federation and Kazakhstan. There are shown the main problems that appeared in the process of fiscal system reformation. Also in the article is presented benchmarking, similarities and differences between systems. As a result, the authors give some recommendations for improving the special tax regimes.

Cuvinte-cheie
sistem fiscal, impozit,

mici antreprenori,

patent