The effect of starter culture producing exopolysaccharide on physicochemical properties of yoghurt
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
139 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-06 01:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
637.146:66.065.2 (1)
Produse ale animalelor domestice (de curte) și de vânat (86)
Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite (441)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Chemistry Journal of Moldova
Numărul 2(12) / 2017 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688

The effect of starter culture producing exopolysaccharide on physicochemical properties of yoghurt


CZU: 637.146:66.065.2
Pag. 7-12

Cartashev Anatolie1, Rudic Valeriu2
 
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2017


Rezumat

The purpose of this research was to investigate the impact of indigenous starter culture capable to synthesize exopolysaccharides (EPSs) on physicochemical properties of yoghurt. Two starter cultures, EPS-producing and non-EPS-producing, were developed from the autochthonous lactic acid bacteria strains by pairwise combining Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus strains. In the present study the ropy strain of Streptococcus thermophilus CNMN LB-50 was incorporated in EPS-producing starter culture. The microstructure, viscosity, EPS amount, structural properties and syneresis of yoghurt samples were assessed. It has been established that the EPS-producing starter culture provided a reduction of structural degradation and increased degree of structural recovery after deformation. Besides, it was observed that the use of EPS synthesized starter culture in yoghurt production restrains the syneresis of the gel.   

Cuvinte-cheie
yoghurt, starter culture, physicochemical properties.,

Streptococcus thermophilus