Abordările metodologice de estimare a costului forţei de muncă în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1237 19
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-11 01:48
SM ISO690:2012
ROJCO, Anatolii, HEGHEA, Ecaterina, STREMENOVSCAIA, Zoia. Abordările metodologice de estimare a costului forţei de muncă în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : modele de dezvoltare durabilă, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, Ediția 12, Vol.2, pp. 263-269. ISBN 978-9975-3171-2-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Abordările metodologice de estimare a costului forţei de muncă în Republica Moldova

JEL: I3, J3

Pag. 263-269

Rojco Anatolii, Heghea Ecaterina, Stremenovscaia Zoia
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2017


Rezumat

Actualitatea cercetării constă în aceea că costul forţei de muncă este unul din principalii factori de justificare a mărimii salariului. Scopul cercetării – de a elabora abordări metodologice de măsurare a costului forţei de muncă. În studiu au fost utilizate următoarele metode: monografică, analogiilor, comparaţia, statistică ş.a. Utilizarea lor a permis de a elabora normele raționale de consum a bunurilor alimentare și nealimentare și servicii. Pe baza lor a fost calculat bugetul raţional de consum al familiei din 4 persoane (2 adulți + 2 copii). Această valoare ar trebui să fie acoperită de salariile a doi angajați. Calculele au arătat că în medie valoarea salariului unui angajat în Republica Moldova ar trebui să fie de 12 560,16 de lei pe lună (ceea ce este de 2,4 ori mai mare decât salariul mediu nominal în I trimestrul a. 2017)  

The relevance of the research consists that the labor cost is one of the main factors in justifying of the wages size. The purpose of the research is to develop methodological approaches to the measurement of labor costs. In the research were used the following methods: monographic, analogues, comparisons, statistics, etc. Their use has allowed to develop rational consumption norms of food, non-food products and services. On their basis has been calculated the rational consumer budget for the family from 4 person (2 adult 2 children). This value should be covered by the wages of two employees. Calculations have shown, that on the average the value of wages of one employee in Republic Moldova should be 12 560,16 Lei per month (that in 2,4 times above, than there was an average nominal wages in the I quarter of 2017).

Cuvinte-cheie
costul forţei de muncă, bugetul de consum, minimul de existență, metodele de formare a bugetelor de consum, partea alimentare a bugetului de consum, partea nealimentare a bugetului de consum, normele raţionale consum