Politici culturale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
478 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 17:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008(478+4) (3)
Civilizație. Cultură. Progres (538)
SM ISO690:2012
CARAMAN, Iurie; MÎNDRU, Valeriu. Politici culturale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 221-231. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Politici culturale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană

CZU: 008(478+4)
Pag. 221-231

Caraman Iurie, Mîndru Valeriu
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 14 aprilie 2017


Rezumat

Sintagma „politică culturală”cuprinde ansamblul mecanismelor de conducere și ghidare – reguli, măsuri și mijloace – concepute și utilizate pentru atingerea scopurilor de dezvoltare culturală. Perioada de tranziţie începută la finele anilor ‘90 ai sec. XX au adus schimbări și remanieri esenţiale în domeniul culturii. În Republica Moldova lipsește o politică culturală unică și inedită, caracteristică doar acestei ţări. Conform unui studiu sociologic efectuat în anul 2008, politica culturală a fost apreciată pozitiv doar de către 7,3% din numărul respondenţilor. Doar 476 (37%) dintre cele 1223 de case de cultură din Republica Moldova sunt în stare tehnică satisfăcătoare, iar 108 de edificii au ajuns într-o stare avariată.

The phrase ‘cultural policy’ comprises all the mechanisms and driving directions-rules, measures and means – designed and used for the purposes of cultural development. The transition period through which the Republic of Moldova was passing at the end of the 90s of the 20Thcentury has brought essential changes in the cultural domain. The Republic of Moldova lacks a unique model of cultural policies which are characteristic only of this country. According to a sociological study, carried out in 2009, only 7,3% of the respondents had appreciated positively Moldava`s cultural policies. Nowadays only 476 (37%) out of the 1223 Houses of Culture from the Republic of Moldova are in a satisfying technical state, and 108 buildings require capital repair works.

Cuvinte-cheie
politica culturală, cultură, sondaj sociologic, instituţii de cultură,

case de cultură