Maurice Bйjart: stil individual în coregrafie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
377 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-20 12:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.8 (36)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (367)
SM ISO690:2012
BEȚIȘOR, Angela. Maurice Bйjart: stil individual în coregrafie. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 169-174. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Maurice Bйjart: stil individual în coregrafie

CZU: 792.8
Pag. 169-174

Bețișor Angela
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

În acest articol este abordată tema stilului individual în coregrafie, în special, prin creaţia lui Maurice Béjart. Stilul inedit și caracteristicile originale care îi aparţin maestrului au influenţat o întreagă generaţie de coregrafi.

In this article is considered the theme of the individual style in choreography, especially in Maurice Béjart`s creation. The unique style and original features, belonging to the master, have influenced a whole generation of choreographers.

Cuvinte-cheie
stil individual, stil coregrafic, individualitate în arte, sinteza artelor în spectacolul coregrafic,

postmodern