Posterul teatral între publicitate și creaţie artistică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
445 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-11 15:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792(478) (17)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (367)
SM ISO690:2012
TIPA, Violeta. Posterul teatral între publicitate și creaţie artistică. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 145-149. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Posterul teatral între publicitate și creaţie artistică

CZU: 792(478)
Pag. 145-149

Tipa Violeta
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

Dacă marele Constantin Stanislavski spunea că teatrul începe de la cuier, astăzi, în epoca audiovizualului, am putea perifraza ideea, confirmând că teatrul începe de la afiș. Afișele în varianta modernă apar odată cu dezvoltarea tiparului. Invenţia lui J. Gutenberg din 1453 a devenit începutul celei de a treia revoluţii informaţionale, semnificând și o nouă etapă în evoluţia reclamei. Tradiţia afișului a luat o nouă amploare în secolul XIX. Să ne amintim de așa maeștri precum vestitul pictor francez Henri de Toulouse-Lautrec și cehul Alphonse Mucha (devenit popular prin afișele cu Sarah Bernhardt), care au pus bazele principiilor afișului teatral european. Analiza afișelor teatrale din Republica Moldova atestă evoluţia lor de la textul informativ la imaginea artistico-estetică, de la imaginea pur informativă la imaginea sugestiv-simbolică. Pentru exemplificarea acestor idei vom apela la afișele create pentru spectacolele Teatrelor de Păpuși „Licurici” și „Guguţă”. Autorii acestora își propuneau să prezinte în prim-plan titlul spectacolului și personajele principale, păstrând același stil ce suscită atenţia și curiozitatea copiilor. Tot mai mult se impun posterele ce conţin simbolurile și semnificaţiile mesajului. Astfel, într-o cheie simbolică sunt create posterele pentru spectacolele „Zborul lebedelor” (după Andersen), „Făt-Frumos din lacrimă” (după Mihai Eminescu) de Nina Zabrodin, „Planeta de rouă” (după Grigore Vieru) de Ion Puiu, „Cămașa norocului” de Tatiana Cojocaru etc. În prezent posterul (afișul teatral) a devenit un gen de artă aparte care-și înaintează legităţile și particularităţile sale artistice, necesitând nu doar un nivel artistic înalt de realizare, ci și unul conceptual.

If the great Constantin Stanislavski said that the theatre starts from the cloak-room, today, in the era of broadcasting, we could reformulate the idea, confirming that the theatre starts with the poster. Posters in the modern variant appeared with the emergence of the printing press. J. Gutenberg’s invention in 1453 became the beginning of the third information revolution, signifying a new stage in the evolution of commercials. The poster tradition has taken a new momentum in the nineteenThcentury. Let us remember such masters as the famous French painter Henri de Toulouse-Lautrec and the Czech Alphonse Mucha (who became popular thanks to the posters with Sarah Bernhardt), and who laid the foundation of the principles of the European theatre poster. The analysis of theatre posters from the Republic of Moldova, certifies their evolution from text information to the artistica esthetic image, from the purely informative image to the suggestive-symbolic one. To exemplify these ideas, we will use posters created for the shows of the „Licurici” and „Guguţă” Puppet Theatres. The authors’ purpose was to present in the foreground of the show the title and the main characters keeping the same style that arouses the attention and curiosity of children. The posters, that promote the meanings and symbols of the message, are increasingly required. So, in a symbolic key, are made the posters for the plays „Swan Flight” (by Andersen), „Făt-Frumos din lacrimă” (by Mihai Eminescu), directed by Nina Zabrodin; „Planeta de rouă” (by Grigore Vieru), directed by Ion Puiu, „Cămașa norocului”, directed by Tatiana Cojocaru etc. Currently the poster (theatre poster) has become an art form and submits peculiar artistic regularities and peculiarities, requiring not only a high artistic level of achievement, but also a conceptual one.

Cuvinte-cheie
poster teatral, spectacol de păpuși, funcţii artistico-estetice, Teatrul de Păpuși „Licurici”, Teatrul de Păpuși „Guguţă”